פיצויי פיטורים

השכר הקובע: מכפלת ממוצע שעות בכל תקופת העבודה בשכר אחרון לשעה וזאת במקרה שאין ביטוח פנסיוני.

במקרה שיש ביטוח פנסיוני, אזי יש לחשב את ההשלמה ל-100% בלבד.

נסיבות הזכאות לפיצויי פיטורים מפורטות בחוק וכוללות כמובן פיטורים, והתפטרות בנסיבות המזכות כגון: הרעה מוחשית בתנאי העבודה
(חובה לתת התראה למעסיק טרם ההתפטרות) התפטרות לאחר לידה ועוד.