בינ"ה - בית נבחרי ההסתדרות

בית נבחרי ההסתדרות הינו אחד מבין ארבעת המוסדות העליונים של ההסתדרות.

171 חבריה נבחרים על בסיס סיעתי בבחירות ישירות המתקיימות אחת ל- 5 שנים.

 

בינ"ה מוסמך להחליט כל החלטה הנוגעת לפעולותיה, תפקידיה וסמכויותיה של ההסתדרות.

פעילות זו מתבצעת באמצעות הועדות השונות של בינ"ה.

עם סמכויותיה של בינ"ה נמנים גם אישור השינויים בחוקת ההסתדרות ובכל תקנון מתקנוני מוסדות ההסתדרות.

כל מוסדות ההסתדרות נתונים לפיקוחה ולמרותה של בינ"ה למעט רשות השיפוט להסתדרות והיועץ המשפטי להסתדרות.

יו"ר בינ"ה שלמה אביטן

בראש בית הנבחרים עומד שלמה אביטן. מזכיר בית נבחרי ההסתדרות הינו נחום אסד.

יו"ר בינ"ה ממונה על המבקר הפנימי להסתדרות ועל נציב פניות הציבור.


דבר יו"ר בינ"ה מר שלמה אביטן

 יו"ר בינ"ה, שלמה אביטן יו"ר בינ"ה, שלמה אביטן

 

מזכיר בינ"ה נחום אסד

מזכיר בינ"ה, נחום אסדמזכיר בינ"ה, נחום אסד

 

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד

בחירות 2022

בחירות מיוחדות 2019

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דודיו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד

 

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דודיו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד