בינ"ה - בית נבחרי ההסתדרות 

בית נבחרי ההסתדרות הינו אחד מבין ארבעת  המוסדות העליונים של ההסתדרות. 171 חבריה נבחרים על בסיס סיעתי בבחירות ישירות המתקיימות אחת ל- 5 שנים.

 

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה בתאריך 8.1.19

החלטות שהתקבלו בבינ"ה - 25.12.2018

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה מיום 20.11.18 בדבר שינויים בחוקת ההסתדרות

רשימת בית נבחרי ההסתדרות 2017

 החלטות שהתקבלו בבינ"ה 13.7.17

יו"ר ההסתדרות,אבי ניסנקורןיו"ר ההסתדרות,אבי ניסנקורן

בינ"ה מוסמכת להחליט כל החלטה הנוגעת לפעולותיה, תפקידיה וסמכויותיה של ההסתדרות. פעילות זו מתבצעת באמצעות הועדות השונות של בינ"ה.

עם סמכויותיה של בינ"ה נמנים גם אישור השינויים בחוקת ההסתדרות ובכל תקנון מתקנוני מוסדות ההסתדרות.

כל מוסדות ההסתדרות נתונים לפיקוחה ולמרותה של בינ"ה למעט רשות השיפוט להסתדרות והיועץ המשפטי להסתדרות.

 

 יו"ר בינה שלמה אביטן יו"ר בינה שלמה אביטן

בראש בית הנבחרים עומד שלמה אביטן. מזכיר בית נבחרי ההסתדרות הינו נחום אסד.

יו"ר בינ"ה ממונה על המבקר הפנימי להסתדרות ועל נציב פניות הציבור.

דבר יו"ר בינ"ה מר שלמה אביטן

 

ועדת הבחירות

הזמנה לישיבת וועדת הבחירות ב 14 לדצמבר 2016 - פורסם ב 7 לדצמבר 2016

 

 תיקוני חוקה מיום 13.7.17

ישיבה דחופה של בינ"ה - 15.11.16

על סדר היום: הכרזה על שביתה כללית במשק

חברות וחברי בינ"ה -

הנכם מוזמנים לישיבת בינ"ה שלא מן המנין שתתקיים ביום שלישי 15.11.16 בשעה 13:30.

על סדר היום: הכרזה על שביתה כללית במשק בנושא הביטוח הסיעודי.

בברכה, שלמה אביטן - יו"ר בית נבחרי ההסתדרות

 

חוקת ההסתדרות

חוקת הבחירות למוסדות הנבחרים של הסתדרות ונעמת 2015

החוקה התפרסמה בחודש נובמבר 2015

לו"ז הבחירות אושר בבינ"ה בתאריך 31.10.16

 

הודעת יו"ר בינ"ה בדבר החלטות שהתקבלו בבינ"ה בתאריך 31.10.16

 

 

פרסומי האגף:
הזמנה למסיבת פרידה מיו"ר ההסתדרות עופר עיני
תקנון בינ"ה