חוקת ההסתדרות

חוקת ההסתדרות נוסחה לראשונה ואושרה בוועידה השנייה של ההסתדרות בשנת 1923. מאז, החוקה התעדכנה ועברה מספר תיקונים בוועידות ההסתדרות ובבינ"ה.

פרק המבוא לחוקת ההסתדרות (אשיות ההסתדרות), מונה את עיקרי ההסתדרות ותפקידיה. בין התפקידים כפי שמצוינים בחוקה: טיפול בענייניו המקצועיים והכלכליים של ציבור העובדים; הבטחת עבודה מאורגנת בכל מקומות העבודה, יסוד אגודות מקצועיות של כל העובדים למקצועותיהם והקמת הסתדרויות ארציות בענפי העבודה השונים ועוד. 

מלבד תפקידי ההסתדרות, החוקה מפרטת גם את החברות והמוסדות העליונים של הארגון, את תפקידי האיגוד המקצועי ומסגרת פעילותו ואת תחום שיפוטן של מועצות הפועלים. כמו כן, החוקה מגדירה את נהלי הבחירות למוסדות ההסתדרות ואת עצמאותם של מוסדות הביקורת במילוי תפקידם. 

לחוקת ההסתדרות - לחצו כאן.