מכון לבון

מכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון הוא מכון מחקר לתולדות תנועת העבודה היהודית בארץ ישראל ובגולה. ההחלטה על הקמתו של המכון בצורתו הנוכחית התקבלה ב-25.7.1976 על-ידי הוועדה המרכזת של הסתדרות העובדים הכללית. בישיבה זו החליטה הוועדה להנציח את זכרו של פנחס לבון ז"ל, אשר כיהן כמזכ"ל ההסתדרות בשנים 1950-1949 ו-1960-1956.

כאמור, ביסודו של המכון נמצאים שני גופים מרכזיים, אשר במשך עשרות שנים פעלו לשימורה של מורשת תנועת העבודה היהודית: ארכיון תנועת העבודה והספריה המרכזית של הסתדרות העובדים הכללית.

הארכיון המצוי במכון לבון הוא הארכיון הרביעי בגודלו במדינת ישראל. הוא מהווה מאגר יחיד של תעודות ועדויות על פועלה של תנועת העבודה היהודית ושל הסתדרות העובדים הכללית מאז היווסדה ועד היום.

מכון לבון לחקר תנועת העבודה הוא נכס תרבותי חשוב, בו נשמרות לדורות תעודות ועדויות על פועלה הרב של הסתדרות העובדים הכללית ותנועת העבודה היהודית בתפוצות. כיום, אין לתאר מחקר כלשהו בתולדות היישוב היהודי ומדינת ישראל אשר אינו מבוסס על החומר ההיסטורי המקיף, האצור במכון.

יו"ר מכון לבון: לאון מורוזובסקי

מנהל ארכיון מכון לבון: ד"ר ערן טל

לכניסה לאתר לבון, הקישו על התמונהלכניסה לאתר לבון, הקישו על התמונה