זכויות עובדות/ים משק הבית

מי נחשב עובד במשק הבית?

עובד במשק בית נחשב מי שמועסק בעבודות, שוטפות ורגילות, במסגרת ביתו הפרטי של המעסיק ושלא לצורך עסקו של המעסיק או משלח ידו.
הכוונה לעבודות ניקיון המתבצעות בבית המעסיק בשונה מעבודות המתבצעות במשרדי העסק.
העבודה כוללת ניקיון מדרגות בבית משותף, וכן טיפול בקשישים ו/או בילדים (רשימה מלאה ומפורטת בהמשך), כשהעבודה מתבצעת בבית של הקשיש ו/או הילד.

כאשר העבודה מתבצעת בביתו של מבצע העבודה, הוא לא ייחשב לעובד שכיר אלא עובד עצמאי.

מדובר בעבודות הנחוצות לשמירה על אחזקה תקינה ועל תפקוד של משק הבית הפרטי או הבניין המשותף, והן נועדו לסייע לבעל הבית הפרטי או לבני ביתו בניהול משק הבית.

סוג העבודה

תנאי העבודה

הסבר

עבודות ניקיון

העבודה מתבצעת בבית פרטי ובחצרות הבית הפרטי. מדובר בעבודות ניקיון, לרבות בישול, גיהוץ, קיפול כביסה וכדומה

העבודה מתבצעת על ידי העובד עצמו והוא אינו מעסיק עובדים מטעמו

טיפול השגחה ושירותי שמרטפות

עיקר העבודה אינה מתבצעת בבית של המטפל

סעיף זה מתייחס לטיפול בילדים, קשישים, וחולים הזקוקים להשגחה. במסגרת זו ייכללו גם מצבים שהטיפול מתבצע באופן זמני מחוץ לבית, כגון בתי אבות, בתי חולים וכדומה

עבודות ניקיון וחצרנות בבתים משותפים

העבודות מתבצעות ברכוש המשותף ולא ברכוש הפרטי. ומבצע העבודה אינו מעסיק עובדים

מתייחס למעסיק שהוא ועד בית

נהג פרטי

ההסעה מתבצעת שלא בכלי הרכב של הנהג הפרטי, והנהג לא נשלח מטעם חברה או מעסיק אחר

 

שומר

בכל תנאי ההעסקה, ובלבד שלא נשלח לעבודה מטעם החברה

 

העסקה משותפת ע"י קבוצת הורים בשמירה על עוד ילדים

גם אם ההעסקה מחוץ לבית

על קבוצת ההורים המעסיקה לצרף מכתב שבו הם מציינים מי נבחר לשמש כמעסיק, ועל מי תחול חובת הדיווח והתשלום

 ימי חופשה שנתיים

ימי החופשה השנתית מחושבים לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 וצווי הרחבה להסכמים קיבוציים כלליים במשק.