מכון אבשלום לידיעת הארץ

המכון לידיעת הארץ על שם חיים אבשלום הנו עמותה רשומה מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה. מדובר במוסד הוראה המשלב לימודי ארץ ישראל עם סיורים בשטח, ובכך מקרב את הלומדים בו אל ארץ ישראל בדרך חווייתית, ובאווירה בלתי פורמלית. גישתו של מכון אבשלום ללימודי ארץ ישראל היא כוללנית, ונושאי ההוראה בו נפרשים מנופי ארץ ישראל ועברה, דרך מרכיביהם השונים, ועד לנושאים עכשוויים של תרבות וחברה. 

המכון נוסד בשנת 1952 ופתח את שעריו בסתיו 1953. מייסד המכון ומנהלו הראשון היה פרופסוד שמואל אביצור ז"ל, מגדולי החוקרים בתחום ידיעת הארץ וחתן פרס ישראל. המכון נושא את שמו של חיים אבשלום, ממעצבי הפעילות התרבותית והנחלת ידיעת הארץ בהסתדרות בימי קום המדינה.

בשנת 1970 שולב באוניברסיטת תל אביב ליד החוג לגיאוגרפיה, ובשנים 1970-1985 נוהל במשותף על ידי אוניברסיטת תל אביב והאגף לחינוך של ההסתדרות. מאז שנת 1997 המכון פועל כעמותה רשומה בבניין מכללת לוינסקי לחינוך, קרית החינוך של תל-אביב. 

מנכ"ל: רן שחורי

יו"ר הוועד המנהל: משה סמיה