דמי הבראה

דמי הבראה - שאלות ותשובות נפוצות 

מי זכאי לדמי הבראה? מתי מקבלים את ההטבה? האם ניתן לתבוע דמי הבראה שלא שולמו לי בדיעבד? עו"ד מור ארזי-גלבוע מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי ועו"ד אליז-נטלי אזואלוס, מזכירת איגוד מקצועי, עונות לשאלות העובדות והעובדים בנושא דמי הבראה

מה זה דמי הבראה? איך אני יודעת אם אני זכאית לזה? ובאיזה אופן אני מממשת את זכותי, כלומר איך משלמים לי את דמי ההבראה?

דמי ההבראה הם רכיב המשולם במסגרת יחסי עבודה, מעבר לרכיבי השכר האחרים. 

נתחיל מקצת היסטוריה: מקור הזכות לדמי הבראה נעוץ בתקופה שבה התעשייה נשענה בעיקרה על עבודה פיזית. בעבר, דמי הבראה שולמו לעובדים לצורך מימון שהייה בבית הבראה, לחופשה ומנוחה במהלך תקופת הקיץ, כדי שיוכלו להתרענן ולחזור לעבודה עם כוחות מחודשים.    

בשנת 1998, הוסדרה הזכאות לדמי הבראה בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש, שהורחב בצו הרחבה לכלל העובדים והמעסיקים (למעט המגזר הציבורי שם חלות הוראות מיוחדות, ומקומות עבודה בהם חלות הוראות עדיפות). 

בהתאם להוראות צו ההרחבה, עובד שהשלים שנת עבודה במקום העבודה, זכאי לקבל ממעסיקו תשלום דמי הבראה, וכן לחלק היחסי של דמי ההבראה עבור חלק מהשנה. עובד שעד למועד תשלום דמי ההבראה בשנה מסוימת, טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל את דמי ההבראה במועד החלוקה בשנה העוקבת, גם עבור עבודתו בשנה הקודמת.

  • דמי ההבראה משולמים לעובדים באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם כן הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה (למשל, בתשלומים חודשיים).
  • אין בצו ההרחבה כל פגיעה בזכות העובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.
  • שווי יום הבראה מתעדכן בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי לצרכן, ומתפרסם מידי שנה.
  • דמי ההבראה נחשבים הכנסה מעבודה ומחויבים בתשלום מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות, אך בד"כ אינם נחשבים לצורך ההפרשות לפנסיה. 

 

אחרי שנתיים במקום העבודה שלי, שמתי לב שאני לא מקבל דמי הבראה. כשפניתי למעסיק, נאמר לי כי השכר החודשי שלי כבר כולל את דמי ההבראה. האם זה חוקי ואיך אפשר לבדוק שהשכר הגלובלי שאני מקבל מדי חודש אכן כולל את דמי ההבראה שמגיעים לי?

ככלל, אין איסור בחוק להכליל את רכיב דמי ההבראה בתוך השכר שמשולם על ידי המעסיק ("שכר כולל/גלובלי"). יחד עם זאת, כדי להכליל את דמי ההבראה בשכר, על המעסיק לקבוע זאת במפורש בחוזה העבודה, ולייחד שורה נפרדת בתלוש השכר לרכיב דמי ההבראה.

במידה ובחוזה העבודה שלך לא נקבע במפורש שהשכר כולל את דמי ההבראה, או אם רכיב דמי ההבראה לא הופיע בתלוש השכר שלך בשורה נפרדת מהשכר – לא ניתן להכליל את דמי ההבראה בשכר שלך, ועל המעסיק לשלם לך את דמי ההבראה.  

 

התקבלתי לעבודה לפני כשנה וחצי אבל בעקבות משבר הקורונה שהיתי תשעה חודשים בחל"ת, האם אהיה זכאית השנה לדמי הבראה?

בהתאם לצו ההרחבה, היעדרות בשל חל"ת והיעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עבודה, אינה נכללת בוותק העבודה הקובע לצורך הזכאות לדמי הבראה. לכן בתקופת החל"ת לא צברת ותק לצורך תשלום דמי הבראה ובשנה הנוכחית אינך זכאית לתשלום דמי הבראה.

עם זאת, הוותק הקודם שלך (9 חודשים עד היציאה לחל"ת) נשמר, וכאשר תשלימי שנה בפועל בעבודה - תהיי זכאית לדמי הבראה בשנה הבאה ביחס לכל תקופת העבודה בפועל.

 

עבדתי חמש שנים אצל אותו מעסיק ורק אחרי שהתחלתי לעבוד במקום עבודה חדש, גיליתי שהמעסיק הקודם לא הפריש לי דמי הבראה מדי שנה. האם מותר לי לדרוש את מה שמגיע לי בדיעבד?

לפי תיקון שנעשה בשנת 2016, אתה יכול לדרוש מהמעסיק תשלום דמי הבראה, ואף לתבוע אותו בבית הדין לעבודה, עד 7 שנים לאחור, וזאת גם לאחר ניתוק יחסי העבודה ביניכם.

במידה וסיימת לעבוד במקום העבודה הקודם עד 2017, תוכל לדרוש את דמי ההבראה מהמעסיק או לתבוע אותו, עד שנתיים לאחור. 

 

אני עובד שעתי, האם מגיע לי לקבל דמי הבראה ואם כן, איך זה מחושב?

בהחלט! כל עובד זכאי לקבל דמי הבראה, גם מי ששכרו משולם על בסיס חודשי, וגם מי ששכרו משולם על בסיס מספר שעות שעבד בפועל.

בהיותך עובד שעתי, חישוב דמי ההבראה נעשה בהתאם להיקף משרתך, לפי הנוסחה הבאה:

מספר שעות העבודה השבועיות שלך X מספר ימי ההבראה שאתה זכאי לו לפי הוותק שלך בעבודה X שווי יום הבראה, וכל זאת חלקי 42.

 

אחרי שהתקבלתי לעבוד במקום עבודה חדש, נשאלתי אם אני מוכן לוותר על זכותי לדמי ההבראה. הסכמתי לכך כי מאוד רציתי להתחיל לעבוד אבל כעת אני מתחרט על זה. האם יש לעשות מול המעסיק כדי להחזיר את הגלגל אחורה?

יש בהחלט מה לעשות. להסכמה שלך לוותר על הזכות לתשלום דמי הבראה אין תוקף, כי מדובר בזכות קוגנטית שעומדת לך גם אם הסכמת לוותר עליה. ניתן לתבוע עבור השנים בהן המעסיק לא שילם דמי הבראה. יתרה מכך, אי תשלום דמי הבראה מהווה עבירה על החוק.

 

במקום העבודה הנוכחי, משלמים לנו דמי הבראה בדרך כלל במשכורת של חודש ספטמבר, האם אהיה זכאי לקבל דמי הבראה במידה שאתפטר ביולי?

במידה והעסקתך תסתיים, בין בשל פיטורים ובין בשל התפטרות, לפני מועד תשלום דמי ההבראה באותה שנה, תהיה זכאי לקבל את דמי ההבראה באופן יחסי לשנת העבודה האחרונה עם תשלום המשכורת האחרונה.

עם זאת, במידה ולא תשלים שנת עבודה מלאה, לא תהיה זכאי לדמי ההבראה בסיום העבודה.

 

למי אפשר לפנות במקרה שהמעסיק מסרב לשלם לי את דמי ההבראה?

תוכלי לפנות להסתדרות החדשה במרחב בו הנך עובדת, ואת גם מוזמנת להתקשר למוקד לכל עובד/ת של ההסתדרות בטלפון 2383*. 

 

כדאי לדעת / מחשבון דמי הבראה: 

כל עובד/ת זכאי לדמי הבראה לאחר השלמת שנת עבודה מלאה. דמי ההבראה מחושבים על בסיס הוותק במקום העבודה, היקף המשרה והתעריף הנהוג במקום העבודה, כאשר גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי עומד השנה על 378 ש"ח ליום וגובה דמי ההבראה במגזר הציבורי הוא 432 ש"ח ליום. 

כדי לחשב בקלות את הסכום המשוער שמגיע לכם, תמיד תוכלו להיעזר במחשבון דמי ההבראה באפליקציית ההסתדרות.

המחשבון קל ופשוט לשימוש ומאפשר לחשב את גובה דמי ההבראה המגיעים לכם, לפי מגזרים נפוצים (על בסיס הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה).  

חשוב לזכור כי השימוש במחשבון זה או בכל כלי עזר אחר, אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר. בחלק מהמקרים, במקומות עבודה מאוגדים, ייתכן ותהיו זכאים לסכום שונה בכפוף להוראות ההסכם הקיבוצי שחל במקום עבודתכם. 

 

*לשאלות בנושא דמי הבראה ובנושאים נוספים הקשורים לזכויות במקום העבודה, התקשרו למוקד המידע והשירות של ההסתדרות בטלפון: 2383*

דמי הבראה

המידע באתר/ האפליקציה של ההסתדרות הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר / אפליקציה אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש/ת בלבד - יש לעיין בתקנון ותנאי השימוש באתר/אפליקציה.