רשת עמל

רשת עמל הוקמה בשנת 1928 על-ידי ההסתדרות הכללית, תחת ראשי התיבות ההיסטוריים:  עבודה - מלאכה - לימודים. מאז הקמתה, עשתה הרשת כברת דרך ארוכה, הלכה וגדלה, והתאימה את העשייה החינוכית והערכית לשינויים שחלו עם השנים במשק ובחברה הישראלית. בשנת 2007 הוגדרה עמל כחברה לתועלת הציבור (חל"צ). הקבוצה מעניקה מסגרת לימודית- חינוכית לכל שכבות האוכלוסייה, החל מנוער בסיכון ועד לנוער מצטיין מהעילית של מדינת ישראל. הערך המרכזי של קבוצת עמל הוא מענה מענה הולם ושיוויוני לכל מגזרי החברה בישראל: יהודים, ערבים, דרוזים, בדווים ונוצרים, חילוניים, דתיים וחרדים.

כיום לומדים בקבוצת עמל עשרות אלפי תלמידים ומשתלמים בשנה ומועסקים בה אלפי מורים ועובדי מנהל, כל זאת במסגרת כוללת של בתי ספר תיכוניים, חטיבות ביניים ומכללות, שבהם ניתן חינוך מקיף, עיוני , מדעי, טכנולוגי ומקצועי.  יתרונה הבולט של קבוצת עמל, לעומת בתי ספר ומוסדות חינוך אחרים, הוא בעוצמת גודלה וניסיונה החינוכי רב השנים וכן בהיותה רשת עצמאית, המפעילה עשרות בתי ספר בכל רחבי הארץ.