נציבות פניות הציבור

ההסתדרות מעמידה לציבור החברים והפונים להסתדרות נציבות פניות ציבור, להעלאת תלונות בדבר שירות לקוי או היעדר טיפול שניתן לפונה מצד אותם גורמים פנים מערכתיים האחראים על הענקתו (מרחבי ההסתדרות, איגודים ארציים וכו').

על מנת לאפשר לנציבות פניות הציבור את האמצעים והיכולת לתפקד באורח ניטראלי וללא משוא פנים הוגדרה כפיפותה הישירה באופן בלעדי לבית נבחרי ההסתדרות.

נציבת פניות הציבור: עו"ד טליה בן-שלמה

פניות ותלונות המיועדות לטיפולה של נציבות פניות הציבור ניתן להעביר באמצעות המייל,

הטלפון: 6921198/545 - 03 או באמצעות פקס: 03-6921645.