שאלות ותשובות בנושא זכויות אנשים עם מוגבלות בתחום התעסוקה 

שאלות ותשובות בנושא זכויות אנשים עם מוגבלות בתחום התעסוקה 

האם המעסיק יכול לדרוש ממני להצהיר על היותי אדם עם מוגבלות? האם אני זכאי/ת לקבל התאמות בתהליך הקבלה לעבודה ומי אחראי למתן התאמות אלו? למי פונים במקרה שבו זכויותיי נפגעו או שחוויתי אפליה במקום העבודה?

גיא שמחי, הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בלשכת יו"ר ההסתדרות, ועו"ד מאיה פרנקו מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי, עונים לשאלות נפוצות בנושא

 

האם יש חובה לציין את המוגבלות בקורות החיים או בכל שלב אחר בעת הגשת מועמדות למשרה?

מועמד לעבודה אינו חייב לציין את דבר מוגבלותו, ואולם, ככל שיש למוגבלות השפעה על יכולתו לבצע את התפקיד, עליו לשקף בפני המעסיק את האמת בנוגע ליכולתו לבצע את התפקיד. 

 

האם למעסיק מותר לשאול אותי במסגרת ראיון טלפוני מקדים, אם אני מתמודד/ת עם מוגבלות כלשהי?

החוק אוסר להפלות עובד בקבלה לעבודה בשל מוגבלותו. העלאת שאלה כאמור במסגרת ראיון טלפוני מקדים עלולה להצביע על שיקולים בלתי רלוונטיים בשאלת הקבלה לעבודה.

יצוין כי מעסיק רשאי לשאול שאלות הקשורות למוגבלות רק לצורך מתן ייצוג הולם או ביצוע התאמות נדרשות לעובד, אך לא לעשות בכך שימוש מעבר למטרות אלה. ומכל מקום על המעסיק להבהיר למועמד כי אינו חייב לענות על שאלות אלה.

 

אחרי שעברתי ראיון טלפוני שבו לא ציינתי את המוגבלות שלי, הוזמנתי למבחנים בכתב וביקשתי לקבל התאמות. המעסיק סירב ואמר שאין לו אפשרות לספק התאמות לאף אחד מהמועמדים כדי למנוע יתרון לא הוגן. האם זה חוקי והאם יש מה לעשות?

על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המעסיק מחויב לספק התאמות כבר משלב היותך מועמד לעבודה, ובכל הנוגע לקבלה לעבודה, לרבות לעניין מבדקי קבלה. 

אי ביצוע התאמות נדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות אשר יאפשרו את העסקתו מהווה הפליה.

במידה שנערך מרכז הערכה במכון אבחון (חיצוני למעסיק), המכון חייב לספק לך את כל ההתאמות הרלוונטיות בהתאם לאישורים שבידך. לשם כך עליך לפנות אל המעסיק ולהעביר לו את האישורים הנדרשים. במידה שקיבלת התאמות בעבר (למשל במוסד לימודים או השכלה גבוהה) מומלץ להעביר גם אישור זה.

עובד משרד בכיסא גלגלים

 

התקבלתי למקום עבודה שההגעה אליו היא באמצעות הסעה מאורגנת. בבוקר הראשון לעבודה גיליתי שההסעה אינה נגישה לכיסא גלגלים. כיצד עלי לנהוג מול המעסיק? 

אנו ממליצים ראשית לפנות למעסיק בבקשה כי ידאג להסעה מתאימה עבורך.

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, למעסיק אסור להפלות עובד מחמת מוגבלותו גם בתנאי עבודה (ובלבד שאין בדבר כדי להטיל עליו נטל כבד מידי).

 

האם המעסיק יכול לדרוש ממני להצהיר על היותי אדם עם מוגבלות ומה המשמעות של זה?

כיום, לפי צו ההרחבה, מעסיק שמעסיק מעל 100 עובדים, מחויב בייצוג הולם בשיעור של לפחות 3%, כלומר - ש- 3% מעובדיו יהיו עובדים עם מוגבלות. רוב המעסיקים עדיין אינם עומדים בדרישה זו ומעוניינים לקלוט עובדים נוספים שהם אנשים עם מוגבלות. לצורך מילוי חובת הייצוג ההולם, המעסיק יכול גם לפנות אל עובדיו על מנת להעריך את שיעור העובדים עם מוגבלות המועסקים בארגון.

אינך חייב להצהיר על היותך אדם עם מוגבלות, אך הצהרה על היותך אדם עם מוגבלות תוכל לסייע לך להיקלט בארגון כחלק ממילוי חובת הייצוג ההולם. מלבד זאת, היא תסייע למעסיק להתאים עבורך את תנאי העבודה ולערוך התאמות נוספות להן אתה נדרש.

 

האם אדם עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות בתהליך הקבלה לעבודה ומי אחראי למתן התאמות אלו? אל מי עלי לפנות על מנת לקבל התאמות אלו?

על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות המעסיק מחויב לספק התאמות כבר משלב היותך מועמד לעבודה. לדוגמה, אם בהליכי המועמדות אתה נדרש לעבור מבחן ממוחשב וזקוק לשם כך לתוכנת הגדלה, המעסיק מחויב לספק זאת על פי החוק.

במידה שנערך מרכז הערכה במכון אבחון (חיצוני למעסיק), המכון חייב לספק לך את כל ההתאמות הרלוונטיות בהתאם לאישורים שבידך. לשם כך עליך לפנות אל המעסיק ולהעביר לו את האישורים הנדרשים. במידה שקיבלת התאמות בעבר (למשל במוסד לימודים או השכלה גבוהה) מומלץ להעביר גם אישור זה.

 

עקב שינוי במצב בריאותי איני יכול למלא את תפקידי באופן מלא. פניתי למעסיק בבקשה לשנות את הגדרת התפקיד שלי, והוא טען כי זה בלתי אפשרי. מה עושים? 

על מעסיק חלה חובה אקטיבית לבצע התאמות נדרשות וליצור תנאים שיאפשרו העסקת עובד עם מוגבלות. על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התאמות כוללות בין היתר את התאמת מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות העבודה ונהלי העבודה.

על המעסיק לנקוט במאמצים כנים ואקטיביים לשם כך. גם כאשר סבור מעסיק כי אין אפשרות לבצע התאמות כאמור, מצופה ממנו לבחון את הדברים באמצעות פנייה לקבלת חוות דעת של גורם מקצועי מתאים, בעל מומחיות וניסיון בהשמת עובדים עם מוגבלות וביצוע התאמות. 

כלומר, במקרה זה, המעסיק חייב להתאים את נהלי העבודה והגדרת התפקיד עבור עובד עם מוגבלות. לדוגמה, עבור אדם שראייתו נפגעה ובתפקידו הקודם היה אחראי על עריכת מדידות שונות, יש להגדיר תפקיד חדש המותאם ליכולותיו.

 

האם ישנו/ה אחרא/ת על נושא העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון בו אני עובד? 

על פי צו ההרחבה, כל מעסיק (המעסיק מעל 100 עובדים) מחויב למנות אדם מטעמו לאחראי על תעסוקת אנשים עם מוגבלות לצורך יישום הצו וקידום הייצוג ההולם.
במידה שאינך יודע מי האחראי/ת בארגונך תוכל לפנות אל מחלקת משאבי אנוש ולברר זאת. תפקיד האחראי/ת לפעול למען שילוב מיטבי וראוי של אנשים עם מוגבלות במקום העבודה. 

עובד ועובדת ליד שולחן מחשב

 

מהו שכר מינימום מותאם וכיצד הוא נקבע?

שכר מינימום מותאם הוא שכר המשולם לעובד עם מוגבלות, אשר יכולת העבודה שלו פחותה עקב מוגבלותו מיכולת העבודה הרגילה באותו התפקיד, במקום עבודה בשוק החופשי. השכר הוא בשיעור מסוים משכר המינימום כקבוע בתקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), תשס"ב-2002, בהתאם ליכולת העבודה של העובד, ובהתאם להחלטה של משרד העבודה. על מנת לבצע התאמה של השכר לעובד, יש להגיש בקשה למתן החלטה על שכר מינימום מותאם למינהלת לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד העבודה. את הבקשה יכול להגיש עובד עם מוגבלות או מי שמוסמך או מורשה לפעול מטעמו בעניין זה. נעיר כי המעסיק עצמו אינו רשאי להגיש בקשה כזו בשם העובד (או מי שמיועד להיות מועסק).

 

במקום העבודה שלי עורכים פיטורי צמצומים. האם המעסיק צריך להביא בחשבון, במסגרת שיקוליו את מי מהעובדים לפטר, את היותי אדם עם מוגבלות? 

בפסיקת בתי הדין לעבודה נקבע כי משמעותה של חובת הייצוג ההולם בהליך הפיטורים היא שעל מעביד לשקול לזכותו של העובד גם את עובדת היותו אדם עם מוגבלות במסגרת שיקוליו את אלו מעובדיו לפטר, בייחוד כאשר מדובר בפיטורי צמצום שאינם נובעים מהתנהגות העובד אלא מצורך ארגוני של המעביד. אנו ממליצים לפנות, במקרה כזה, לקבלת ייעוץ משפטי לבדיקה פרטנית של המקרה.

 

אני הורה לילד עם מוגבלות ובשל כך נדרש ללוות את הילד לטיפולים רבים. המעסיק הציע לי לרדת באחוזי המשרה עקב כך, אך אינני מעוניין בכך, וביקשתי להגמיש את שעות העבודה. המעסיק סירב. האם יש מה לעשות במקרה זה?

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הגדיר גם קרוב משפחה (ובכלל זה – הורה, בן/בת זוג או ילד/ה) כזכאי לקבלת התאמות. התאמות אלו כוללות גם התאמה של דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, נוהלי עבודה. מכאן שאם אינך מעוניין בכך, המעסיק לא יכול לכפות עליך צמצום של אחוזי המשרה שלך בשל מצבך המשפחתי.

 

למי אני יכול לפנות במקרה שבו זכויותיי כעובד עם מוגבלות נפגעו או שחוויתי אפליה במקום העבודה ? 

בכל מקרה של הפרת זכויותיך במקום העבודה, אנו מזמינים אותך לפנות ללשכת הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בהסתדרות. אנא פנה במייל עם תיאור המקרה וכמובן פרטי קשר על מנת שנוכל לחזור אליך לכתובת disabilities@histadrut.org.il   . אפשר לפנות גם למוקד המידע והשירות של ההסתדרות בטלפון – 2383*.

*המידע באתר/ האפליקציה של ההסתדרות הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר / אפליקציה אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש/ת בלבד - יש לעיין בתקנון ותנאי השימוש באתר/אפליקציה.