חברת העובדים

חברת העובדים הינה הזרוע הכלכלית של ההסתדרות ואחזקותיה כוללות בעיקר חברות כמו רשת הדיור המוגן "משען", הוצאת הספרים "עם עובד", חברת מרכזי התרבות והספורט (המת"ס), רשת החינוך "עמל" ועוד. חברת העובדים אף מנהלת את כלל המבנים והקרקעות של ההסתדרות ברחבי הארץ. כמו כן, החברה אחראית למינוי הדירקטורים בכל התאגידים שבשליטתה, בתיאום עם הנהגת ההסתדרות.

יצוין כי חברת העובדים נוסדה בשנת 1923, בוועידה השנייה של ההסתדרות. מאז ולאורך ההיסטוריה של הארגון, אופיה ויעדיה של חברת העובדים נוסחו מחדש מספר פעמים, תוך התאמתם למציאות הכלכלית, המדינית והחברתית.

בראש מנהלת חברת העובדים מכהן יו"ר הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ארנון בר-דוד

מנכ"ל חברת העובדים: עו"ד יעקב (קובי) טריפטו