חשבון שכר וזכויות

חשבון שכר וזכויות *

 

שם העובדת:_________________

ת''ז:_______________________

ותק:_______________________

ימי עבודה בשבוע:_____________

שעות עבודה שבועיות:__________

שכר עבודה לפי שעה/ יום:_______

 

* ע''פי נתונים אותם העבירה העובדת

 

חישוב שכר:

דמי הבראה:          _______________

חופשה שנתית:     _______________

הפרשה לפנסיה:   _______________

פיצויי פיטורים:    _______________

 

        סה''כ תשלום עד תאריך___________ : _______________

 

                                                                  

                                                                _____________________

                                                                   מזכיר/ה  איגוד מקצועי/ת

                                                                       ענף עובדות משק בית