רשות השיפוט

  

 

לרגל חופשה מרוכזת יהיו משרדי רשות השיפוט סגורים מיום 12.8.2018 ועד יום 30.8.2018.

במקרים דחופים בלבד ניתן לשלוח פקס ל-03-7525677.

רשות השיפוט בהסתדרות עוסקת בפיקוח שיפוטי על פעולתם של מוסדות ההסתדרות ומפעליה, וכן על שלוחותיה ונציגיה - מבחינת טוהר המידות ומבחינת הזיקה והנאמנות לחוקת ההסתדרות וקיום החלטותיה. 

בתביעות של עובדי ההסתדרות, שעילתן ביחסי עובד מעביד יש לרשות השיפוט סמכות מקבילה לסמכות בית הדין לעבודה. 

רשות השיפוט פועלת בשתי ערכאות: ערכאה ראשונה וערכאת ערעור ויש לה הסמכות הבלעדית לדון ולפסוק בעניינים כגון: פרשנות שנוגעת למסמכי היסוד של ההסתדרות, חוקת העבודה ותקנונים פנימיים, תביעות שבין חבר הסתדרות לבין חבר הסתדרות או בין חבר הסתדרות לבין ההסתדרות ומוסדותיה, תביעות משמעתיות ועוד.   .  

חברי המותבים נבחרים על ידי הוועדה למינוי מותבים כאשר העומד בראש הוועדה הוא יו"ר בינ"ה.  

 

כתובת רשות השיפוט: רחוב ארלוזורוב 93, תל אביב

טלפונים: 03-7305881-4

פקס': 03-7305886

דוא"ל: rhashiput@histadrut.org.il

 

חוקת ההסתדרות - רשות השיפוט 001

חוקת ההסתדרות - רשות השיפוט 002

חוקת ההסתדרות - רשות השיפוט 003

חוקת ההסתדרות - רשות השיפוט 004

חוקת ההסתדרות - רשות השיפוט 005

חוקת ההסתדרות - רשות השיפוט 006

טופס כתב ערעור

טופס כתב תביעה

רשימת מותבים

תקנון רשות השיפוט