רשות השיפוט

  

 

רשות השיפוט בהסתדרות עוסקת בפיקוח שיפוטי על פעולתם של מוסדות ההסתדרות ומפעליה, וכן על שלוחותיה ונציגיה - מבחינת טוהר המידות ומבחינת הזיקה והנאמנות לחוקת ההסתדרות וקיום החלטותיה. 

בתביעות של עובדי ההסתדרות, שעילתן ביחסי עובד מעביד, יש לרשות השיפוט סמכות מקבילה לסמכות בית הדין לעבודה. 

רשות השיפוט פועלת בשתי ערכאות: ערכאה ראשונה וערכאת ערעור ויש לה הסמכות הבלעדית לדון ולפסוק בעניינים כגון: פרשנות שנוגעת למסמכי היסוד של ההסתדרות, חוקת העבודה ותקנונים פנימיים, תביעות שבין חבר הסתדרות לבין חבר הסתדרות או בין חבר הסתדרות לבין ההסתדרות ומוסדותיה, תביעות משמעתיות ועוד.     

חברי המותבים נבחרים על ידי הוועדה למינוי מותבים כאשר העומד בראשה הוא יו"ר בינ"ה.  

 

פרטי רשות השיפוט

כתובת רשות השיפוט: רחוב ארלוזורוב 93, תל אביב

טלפונים: 03-7305881-4

פקס': 03-7305886

דוא"ל: rhashiput@histadrut.org.il