ייעוד וחזון

ההסתדרות הכללית החדשה פועלת מתוך חזון המושתת על עיקרי השוויון והצדק החברתי. פועלה של ההסתדרות למען ציבור העובדים והגמלאים הוא לאור ערכי הסולידריות והערבות ההדדית.

 

חזון ויעדים:

 •          הגברת השוויון וצמצום פערים בחברה הישראלית, לרבות פערי אי שיוויון מגדריים, ובין הציבורים השונים במדינה.
 •          צמצום תבניות העסקה נצלניות ופוגעניות לטובת מעבר להעסקה ישירה.
 •          הסרת חסמים והנגשת מידע מהימן ועדכני על זכויות בפני קבוצות עובדים מוחלשות.
 •          קידום  יצירה של חברה הוגנת ושוויונית יותר.
 •          חיזוק מעמד האדם העובד באמצעות הגנה על זכויותיו ושמירת בטחונו התעסוקתי, חתימת הסכמים קיבוציים.
 •          חיזוק וקידום העבודה המאורגנת בישראל.
 •          קידום זכויות הגמלאים.
 •          קידום מדיניות צמיחה והעלאת פריון העבודה במשק.
 •          הגברת האכיפה של דיני עבודה.
 •          פיתוח ההון האנושי במקומות העבודה.
 •          קידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות.
 •          קידום הבטיחות בעבודה.
 •          פעילות לחברה צודקת ושיוויונית, כתנועה החברתית הגדולה בישראל, והגשמת ערכי ההסתדרות.