המכון הבינלאומי למנהיגות

המכון הבינלאומי:

המכון הבינלאומי למנהיגות מיסודה של ההסתדרות הכללית החדשה הנו בית הספר הרשמי להכשרות ועדי עובדים ואיגודים מקצועיים של ההסתדרות. המכון מעניק למשתלמיו את הכלים הדרושים לעבודתם החשובה בהגנה על זכויות ציבור העובדים והגברת כוחה של העבודה המאורגנת בארץ.  

התפיסה המנחה במכון הבינלאומי למנהיגות, היא שילוב בין לימודים לבין הקניית ידע מקצועי יישומי. עקרון זה בא לידי ביטוי בתחומי הלימוד, בדרכי ההוראה, בבחירת הסגל האקדמי, מסלולי הלימוד המותאמים לאוכלוסיה העובדת ובתוכניות הלימודים הייחודיות. תוכניות הלימודים מעניקות למשתלמים ידע רחב, יצירת סינרגיה בין חברי ועדים שונים מכל הארץ, ויכולת ליישמם באופן מעשי בתחומי הלימוד השונים המותאמים לעבודתם החשובה.

הקורסים מסובסדים ע"י ההסתדרות ומוכרים לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך (גמול א',  גמול ב' בדרוג המנהלי וסדנאות ).

פעילות בינלאומית:

המכון משמש כשלוחה של מש"ב במשרד החוץ ומתמחה בפרויקטים בתחום משטרה וקהילה, שילוב נוער שוליים בחברה, קורסים בנושאים של איגודי עובדים בינלאומיים

אל המכון מגיעות קבוצות של שוטרים, עובדים סוציאליים, עיתונאים ומקבלי החלטות אשר עוברים סדנאות והכרות עם המדינה ומוסדותיה.

 

מנכ"לית המכון: ענבל ג'וריני פרץ