פורום ארלוזורוב

פורום ארלוזורוב

פורום ארלוזורוב הוא מכון מחקר לעיצוב מדיניות חברתית וכלכלית.

הפורום שנוסד על ידי ההסתדרות בשנת 2020, מאוגד כמלכ"ר ופועל כמכון מחקר עצמאי ומקצועי. החוקרות והחוקרים במכון מנתחים נתונים עדכניים וספרות מחקרית מהארץ ומהעולם, על מנת להרחיב את תשתית הידע בתחומי הכלכלה והחברה ולייצר כלי מדיניות חדשים שתואמים את השינויים בשוק העבודה. המטרה המרכזית של הפורום היא לסייע למקבלי ההחלטות בישראל בגיבוש אסטרטגיה ומדיניות שנועדו לקדם שוויון ולצמצם פערים חברתיים, לחזק את מעמד העובדים והגמלאים, ולעודד צמיחה מכלילה במשק.

בשנה האחרונה פרסם פורום ארלוזורוב שורה של ניירות מדיניות והצעות יישומיות לצעדים נדרשים, בתחומים כגון: שכר ופריון עבודה, איזון בין עבודה לבית, פיתוח מחודש של תמיכה חברתית בהסכמים קיבוציים, התאוששות המשק ממשבר הקורונה ושינויים מבניים בשוק העבודה.

מנכ"ל פורום ארלוזורוב: עמית בן צור

פורום ארלוזורוב - כלכלה הוגנת, חברה צודקת