דמי מחלה

עובדת משק בית זכאית להיעדר מעבודתה בשל מחלתה ואף בשל מחלת בן זוג, הורה או ילד, בתנאים הקבועים בחוק, ועל המעסיק לשלם לה עבור ימים אלה דמי מחלה, בהתאם לאורך מחלתה, ובהתאם למספר ימי המחלה שצברה במהלך עבודתה.

ממכסת ימי המחלה שצברה העובדת, ינוכו מספר ימי המחלה שניצלה במהלך מחלתה.

המעסיק רשאי לדרוש אישור רופא כתנאי לתשלום עבור ימי המחלה.

החישוב:

הזכאות של ימי מחלה לחודש מתקבלת ממכפלה של מס' ימי העבודה בפועל בחודש ב- 1.5
(זכאות עבור משרה מלאה לחלק ל-21.66 (מספר ימי עבודה לחודש מלא).

ימי עבודה לחודש  21.66/1.5x

יום ראשון למחלה – ללא תשלום; יום שני – 50%; יום שלישי – 50%

סופי שבוע וחגים לא באים במניין בחישוב תקופת מחלה לעובדים בשכר.