נמצאו 2 תוצאות לחיפוש: החזר

פרק רביעי: תחילת כהונה ונוהלי עבודת מועצת עובדים/ועד עובדים

תוכן

סימן א': כללי 1. תחילת כהונה(א) מועצת העובדים וכן ועד העובדים, יתחילו כהונתם לאחר אישור תוצאות הבחירות ע"י מרחב/ איגוד מקצועי/אגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין. ההחלטה תתקבל לא יאוחר מ15- יום מיום קיום הבחירות ותועבר לידיעת...

קרא עודעל פרק רביעי: תחילת כהונה ונוהלי עבודת מועצת עובדים/ועד עובדים >

אינדקס נושאים

תוכן

אאחריות - פרק שביעי, סע' 1.אחריות חברי ועד והעברת תפקיד לוועד הנבחר - פרק שביעי.אי אישור תקנון מיוחד - פרק חמישי, סע' 3.איגוד מקצועי - פרק הגדרות ופרשנות , סימן א'.איסור גביית יתר - פרק שמיני, סימן א', סע' 9.איסור שהיה - פרק שישי...

קרא עודעל אינדקס נושאים >