הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות

 

ממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות: מר גיא שמחי  

בהמשך להסכם הקיבוצי שהובילה ההסתדרות למען קידום העסקת אנשים עם מוגבלות, יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, מינה בשנת 2014 ממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות.

מדובר בתפקיד חדש בהסתדרות שמטרתו להגביר את שילובם בעולם התעסוקה של אנשים החיים עם מגבלה ולסייע בשינוי עמדות בקרב החברה והמעסיקים.

למידע נוסף על ההסכם הקש כאן.

חשוב לציין כי לאחרונה, לאחר מאבק עיקש שניהלה ההסתדרות, המדינה הסכימה להחיל על עצמה את ההסכם להעסקת עובדים עם מוגבלות, בדומה למגזר הפרטי. על פי החלטה שאושרה על ידי הממשלה, עד שנת 2017 מספר המועסקים עם מוגבלות בשירות המדינה לא יפחת מ- 3%. בתום התקופה, תבחן הממשלה הגדלת שיעור העובדים עם מוגבלות ב- 2% נוספים.

מידע נוסף על מר גיא שמחי:

שמחי, בן 43, נכנס לתפקיד הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בהסתדרות באוקטובר 2014. הוא בעל תואר שני בעבודה סוציאלית ודוקטורנט באוניברסיטת בר-אילן. עבודת המחקר שלו במסגרת לימודי התואר השלישי עוסקת בנכונות הסביבה להתקרב לאדם עם עיוורון. בשנתיים האחרונות הוא מכהן בתור מנכ"ל המרכז לעיוור ולפני כן שימש כיו"ר האגודה לעיוורים הנעזרים בכלבי נחייה. במקביל לכך, שמחי חבר בוועדה המייעצת לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים וחבר בוועדה המקצועית של ג'וינט ישראל – מסד נכויות. 

אחראי תחום: גל זוהר, ניתן לפנות באמצעות המייל: disabilities@histadrut.org.il

 

מידע למעסיקים:


שאלות ותשובות בנושא צו ההרחבה אפשר למצוא בכתובת זו.
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה מפעיל מרכזי תמיכה למעסיקים. לקבלת תמיכה אפשר לפנות למספר 1700-50-76-76 , מידע נוסףבאתר.

  

מידע למחפשי עבודה:


משרות ייעודיות לאנשים עם מוגבלות אפשר למצוא בפורטל עבודה נגישה.