האגף לאיגוד מקצועי

האגף לאיגוד מקצועי, מטפל בהתארגנות עובדים ובייצוגם אל מול המעסיק, מבחינת תנאי שכרם, עבודתם, רווחתם וביטחונם התעסוקתי, גמלתם והבטחת עתידם של העובדים וכן בעניינים נוספים הקשורים לתחום יחסי העבודה שבין העובד למעסיקו.

האגף לאיגוד מקצועי נחשב למרכזי ולמשפיע ביותר בכל הנוגע לביסוס מיקומה של ההסתדרות כאחד היסודות החשובים במשק ובחברה הישראלית. האגף לאיגוד מקצועי מופקד על שימור וקידום מערכת היחסים הדינמית המשולשת המתקיימת בין ציבור העובדים, המעסיקים וכמובן ההסתדרות.
ככזה, מוסמך האגף לנהל מו"מ ולחתום בשם ההסתדרות על הסכמי עבודה קיבוציים, מיוחדים וכלליים, שתכליתם הקניית הישגים כספיים וסוציאליים המיטיבים עם הוראות חקיקת המגן לציבור העובדים המאורגן ולכלל העובדים במשק (יודגש כי כאשר מדובר בהסכמי מסגרת כלל ארציים, פועלת ההסתדרות מול משרד התמ"ת להרחבת הוראותיהם באמצעות צווי הרחבה על כלל העובדים והמעסיקים במשק) .

כמו כן, בתחום אחריותו וסמכותו של האגף להכריז ולטפל בסכסוכי עבודה ובשביתות ואף להתערב ולטפל בכל תחום מתחומי פעילותם של האיגודים המקצועיים הארציים.

האיגוד המקצועי הנו לב ליבה של העשייה ההסתדרותית ואילו ההסכמים הקיבוציים הנם האמצעי המרכזי אשר יובילו מהפכה לטובת העובד, מעמדו וזכויותיו.

הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי מעמידה לרשות ציבור העובדים ונציגי הוועדים עורכי דין מהשורה הראשונה בכדי לטפל בנושאים המשפטיים השוטפים של האגף. לרבות, הטיפול בסכסוכי העבודה. צוות הלשכה מספק לאיגודים המקצועיים, למרחבים ולוועדים כתובת משפטית יעילה וזמינה להתמודד ולהעניק פתרון לבעיותיהם.