אגף ארגון ומרחבים

אגף ארגון ומרחבים אחראי על הארגון, הלוגיסטיקה ומתן שירות לכלל 30 מרחבי ההסתדרות הפרושים בכל רחבי הארץ.

מרחבים אלו עומדים יום יום לרשות חברי ההסתדרות ולרשות ועדי העובדים בכל היישובים ומטפלים בבעיות פרטניות וקיבוציות של עובדים במקום עבודתם. 

האגף מטפל באופן שוטף ויומיומי בכלל המרחבים של ההסתדרות.

כחלק מתפקידיו, האגף מתכנן תכניות עבודה שנתיות לכלל מרחבי ההסתדרות, תוך מתן דגש לשירות הניתן לחברי ההסתדרות ולהיקף פעילותו.

כמו כן, האגף מבצע ומדריך ועדי עובדים בניהול תקין של ניהול כספים של ועד העובדים.

למועדי ישיבת בחירת יו"ר המרחב ויו"ר נעמ"ת, לחצו כאן, לפרטים נוספים ניתן לפנות לכל מרחב.

יו"ר אגף ארגון ומרחבים הוא אבי יחזקאל
מנכ"ל אגף ארגון ומרחבים: רפי סדן

 

יו"ר אגף ארגון ומרחבים, אבי יחזקאליו"ר אגף ארגון ומרחבים, אבי יחזקאל