אגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון

לאגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון ישנם תחומי פעילות נרחבים:

 • העמקת והרחבת הידע והמודעות לנושאי הביטוח הפנסיוני הן באיגודים המקצועיים והן בציבור.
 • טיפול ברגולציה, בחקיקה ראשית וחקיקת משנה: בתחום הפנסיה, קופות הגמל והחיסכון, לה השלכות ישירות או עקיפות על זכויות העובדים והגמלאים.
 • הרחבת הזכות לפנסיה: חתימה על הסכמים קיבוציים והרחבתם בצווי הרחבה.
 • הסדרי פנסיה ייחודיים: לקבוצות עובדים בעלות צרכים מיוחדים. התאמת ההסדרים הייחודיים לסוג העובדים, מקצועם ואופי עבודתם.
 • הסכמי פרישה מוקדמת: רכישת זכויות פנסיה לתקופת הפרישה המוקדמת, רכישת זכויות פנסיה עתידיות לאחר קבלת פנסיה מהקרן, הסדרת נושאי המיסוי, עריכת מכרזים למציאת מבטחים לתשלום הזכויות.
 • מציאת פתרונות לבעיות פנסיוניות של גמלאים: סיוע ומציאת פתרונות לקבוצות גמלאים שפרשו עפ"י הסכמים קיבוציים ונפגעו מהשינויים החד-צדדיים.

 • הקמת קופות מרכזיות לקצבה ומכרזים לבחירת חברות מנהלות: המשך התהליך של הקמת קופות מרכזיות וביצוע מכרזים לבחירת חברות מנהלות בהליך משותף להסתדרות ולמעסיק.
 • סיוע לוועדי עובדי ולאיגודים מקצועיים: פתרון של בעיות פנסיוניות מורכבות במקומות העבודה המערבים פנסיה תקציבית, רכיבים בפנסיה צוברת, קופות גמל ועוד.
 • הדרכות והשתלמויות לאיגודים מקצועיים, ועדי עובדים ולגורמים אחרים במשק : שימוש בידע הרחב והניסיון להדרכה והשתלמויות לאיגודים, לוועדי עובדים ולגורמים אחרים.
 • קיום מכרזים למציאת מבטחים להסדרי הפנסיה השונים: בחירת קרנות פנסיה חדשות, הסדרי אבדן כושר עבודה, רכישת ביטוחים לרכיבי שכר לא מבוטחים לפורשים מוקדמים ועוד.
 • ריכוז ההכוונה והסיוע לקופות המפעליות: סיוע לקופות המפעליות שהוקמו ע"י איגודים מקצועיים וועדי עובדים מכוח הסכמים קיבוציים,מול הגורמים הרגולטיביים ובשיתוף עם האיגודים המקצועיים וועדי העובדים.

יו"ר אגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון היא עו"ד מיה פרי-אלתרמן.

פרי-אלתרמן (41) היא בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. ב-11 שנות עבודתה בהסתדרות הכללית, עו"ד פרי-אלתרמן מילאה שורה של תפקידים מרכזיים בארגון, בהם גם כהונה כראש הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי. הלשכה המשפטית בראשותה הייתה אחראית לשורה של הישגים פורצי דרך בתחום ההגנה המשפטית על זכות ההתארגנות, בהם: פס"ד פלאפון ההיסטורי אשר קבע כי למעסיק אסור להתערב בהתארגנות עובדיו. במסגרת פעילותה בהסתדרות, פרי-אלתרמן הייתה גם חלק מהצוות המוביל במשאים ומתנים רבים הקשורים להסכמי שכר במגזר הציבורי ולרפורמות הגדולות במשק.  היא מחזיקה בניסיון עשיר בתחום יחסי העבודה וניהלה בעברה את המחלקה ליחסי עבודה בבזק.

מיה פרי-אלתרמן