לאיזה מרחב אני שייך?
חדשות:  

 עובדות ועובדים, גמלאיות וגמלאים יקרים,

 

אני רואה בהסתדרות כתנועה החברתית הגדולה, הוותיקה והמשפיעה ביותר בחברה הישראלית, אשר פועלת מאז הקמתה לקידום ערכי השוויון והצדק החברתי, לטובת העובדים, הגמלאים והאוכלוסיות המוחלשות בישראל. מתוך ראייה זו אני רואה גם את תפקידה של ההסתדרות בראשותי בהמשך הדרך.

אנו נמצאים בתקופה מיוחדת ומאתגרת בתולדות ההסתדרות, המאופיינת בהצטרפות עשרות אלפי חברים, במסגרת התארגנות מקומות עבודה חדשים. עובדים אלו מגיעים להסתדרות במטרה להיאבק במשותף לשיפור שכרם ותנאי עבודתם, והצטרפותם תורמת לצמצום הפערים בחברה הישראלית, מחזקת את מעמד האדם העובד, ומעצימה את ההסתדרות במאבקיה.

בנוסף ההסתדרות פועלת לחיזוק ושיפור תנאי עובדי הקבלן בישראל,  ובמסגרת זאת ההסתדרות הביאה לשיפור משמעותי בזכויותיהם ותנאי שכרם של עובדי השמירה והניקיון, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי. ההסתדרות תמשיך לקדם נושא זה גם בעתיד, מחמת היותו מאבק על דמותה המוסרית של מדינת ישראל.

ההסכם הקיבוצי הראשון שחתמתי עם כניסתי לתפקיד יו"ר ההסתדרות, הינו הסכם לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות ואני מייחס לכך חשיבות רבה. זאת אמירה לגבי ההסתדרות ועל כוונותיה לחרות על דגלה את העזרה למוחלשים, צמצום הפערים, קידום השוויון ושיתוף הפעולה מול המעסיקים לטובת חברה שוויונית יותר – זהו החזון שאנו רואים לנגד עינינו.

לפעילות ההסתדרות בתחום האיגוד המקצועי, מתווספים מאבקים ויוזמות לקידום החברה בישראל במגוון תחומים, לרבות מאבק בעוני, חיזוק השוויון, הגנה על גמלאים, קידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות, סיוע לעובדים בעתות חירום ועוד.

אני מזמין אתכם לגלוש באתר האינטרנט של ההסתדרות, בו תוכלו למצוא מידע אודות זכויותיכם כעובדים, ואודות מאבקי ההסתדרות, פעילותה השוטפת ודרכי ההתקשרות עם שלוחותיה.

 

אבי ניסנקורן

יו"ר ההסתדרות

 

דע את זכויותיך
עכשיו בהסתדרות
אודות  הטבות לחברים  מוסדות ההסתדרות  חדשות  פעילות ההסתדרות  הקו החם  מפת אתר