הבחירות לרשויות המקומיות: מי זכאי ליום שבתון ומה השכר למי שעובד?

הבחירות לרשויות המקומיות: מי זכאי ליום שבתון ומה השכר למי שעובד?

יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות יחול השבוע ביום ג' ה-27.2, י"ח באדר א' ה׳תשפ״ד **
בהתאם לקבוע בחוק המועצות האזוריות, יום הבחירות מוגדר כיום שבתון ברשויות ובמועצות בהן נערכות בחירות **
מי זכאי ליום חופש ביום הזה, ומה השכר המגיע למי שעובד ביום הבחירות? כל מה שצריך לדעת על יום הבחירות לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות

 

מי זכאי ליום חופש (שבתון) ביום הבחירות?

בהתאם להנחיות הדין, הזכות ליום שבתון עומדת לכל עובד (חודשי, יומי ושעתי) המתקיימים לגביו אחד מהתנאים הבאים, ואף אם אינו בעל זכות בחירה:
1. מקום עבודתו מצוי בתחומה של רשות מקומית בה נערכות בחירות במועד האמור.
2. עובד הרשום בפנקס בוחרים של רשות מקומית בה נערכות בחירות מקומיות כאמור, אף אם מקום עבודתו נמצא ברשות מקומית בה לא חלות בחירות.
יום השבתון יחול רק ב"סיבוב הראשון" של הבחירות המוניציפאליות, כלומר ביום הבחירות עצמו. ביישובים בהם יתקיים "סיבוב שני", מועד הבחירות ייחשב ליום עבודה רגיל.
בהתאם להנחיות משרד העבודה מקובל לראות את שעות השבתון, ממועד פתיחת הקלפיות ועד לסגירתן, כלומר בין השעות 07:00 בבוקר ועד 22:00 בלילה.


מי עובד ביום השבתון?

על אף הגדרת יום הבחירות כיום שבתון, לקראת מועד הבחירות ומכוח סמכותו שבדין, פרסם שר הפנים רשימת שירותים ציבוריים שיפעלו ביום הבחירות, ובהתאם עובדיהם יידרשו להגיע לעבודתם כרגיל.
חלק מ"השירותים הציבוריים" שיופעלו כסדרם ביום השבתון:
1. עובדי משרד הפנים הממלאים תפקיד ביום הבחירות.
2. עובדי הרשויות המקומיות הממלאים תפקיד ביום הבחירות.
3. עובדי המפלגות, עובדי הסיעות בכנסת, עובדי הסיעות ברשויות המקומיות, עובדי רשימות מועמדים או הצעות מועמד ומי שמבצע עבורן תפקיד או נותן להן שירות לצרכי יום הבחירות בלבד.
4. שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
5. בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה, קיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
6. מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
7. שירותי תקשורת.
8. מפעלי מים וחשמל.
9. אספקת דלק והעברתו.
10. תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
11. עיתונות, רדיו וטלוויזיה; הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב עד 11:00 לפני הצהריים.
12. חנויות לממכר מזון בין 06:00 לשעה 14:00 ועד 8 שעות.
13. אפיית לחם וייצור חלב.
14. בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
15. כוחות הביטחון ושירותי ההצלה.
16. שירותי קבורה.
הרשימה המלאה מפורסמת באתר האינטרנט של היחידה לפיקוח ארצי על הבחירות, משרד הפנים "הבחירות לרשויות המקומיות" .

 


מהו שכרו של מי שמועסק ביום הבחירות?
בהתאם להנחיות משרד העבודה, עובד המועסק ביום הבחירות יהא זכאי לשכר בשיעור של 200% או לחילופין שכר רגיל (100%) ובנוסף שעות חופשה תמורת שעות עבודה בפועל.
בהתאם להבהרות הממונה על יחסי עבודה במשרד העבודה מיום 31.12.2012 בהתייחסו ליום הבחירות לכנסת (שבו חל אותו עיקרון לגבי שבתון), הנחיה זו חלה הן על עובדים בשירותים ציבוריים שנקבע לגביהם כי מותר להעסיקם ביום זה, והן על עובדים שבחרו לעבוד ביום זה מרצונם, על אף השבתון.
הנחיה זו אינה חלה על עובד שאינו אזרח ישראלי ומועסק בענף הסיעוד על ידי יחיד, בענף ההסעדה, הבניין, המלונאות, התעשייה או החקלאות. עובד כאמור שנעדר מעבודתו לא זכאי לשכר, ועובד שעבד לא זכאי לכפל שכר אלא לשכרו הרגיל בלבד.


מי זכאי לתשלום בגין יום השבתון? האם ינוכה לי יום חופש?

בהתאם להנחיות משרד העבודה, עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים (ובכללם ימי מנוחה שבועיים), ישלם לו מעסיקו את השכר הרגיל (100%) שהעובד היה משתכר אצלו, כאילו עבד ביום הבחירות.
כאמור, יום הבחירות מוגדר כיום שבתון ברשויות ובמועצות בהן נערכות בחירות. עובד שזכאי ליום השבתון, אינו מחויב לעבוד ביום הבחירות, ולא ינוכה לו בשל כך יום חופש.
חשוב להדגיש כי, עובד המועסק במשרה חלקית בחלק מימות השבוע, ויום הבחירות מתקיים ביום בו העובד אינו אמור לעבוד, לא יהא זכאי לתשלום עבור יום הבחירות.


האם עבודה ביום הבחירות אסורה?

לא חל איסור על העסקה ביום הבחירות, ובהתאם ניתן להציע לעובד הזכאי ליום שבתון לעבוד ביום זה (אך לא לחייבו). יחד עם זאת, עבודה ביום הבחירות כפופה למתן אפשרות לעובד לממש את זכות הבחירה ולתשלום תגמול נוסף כפי שצוין.


האם מי שעובד ביום הבחירות רשאי לצאת להצביע?

בהתאם להנחיות משרד העבודה, גם לעובדים המועסקים במסגרת שירותים ציבוריים, צריכה להינתן האפשרות להצביע. למען הסדר הטוב, החוק אינו מטיל על העובד חובה להצביע בפועל על מנת להיות זכאי ליום שבתון.


האם ניתן לפטר עובד או לאיים עליו בפיטורים בשל הצבעתו?

לא. בהתאם לחוק רשויות מקומיות (בחירות), הבחירות בישראל הן חשאיות ואסור לפטר אדם או לאיים בפיטוריו בשל הצבעתו או בשל החלטתו שלא להצביע. העונש על פיטורים או איום בפיטורים הוא חמש שנות מאסר או קנס כספי.


זכויות עובדים המצויים בחל"ת ועבודה ביום הבחירות.

כאמור, יום השבתון אינו נחשב יום עבודה (כמו יום חג ולהבדיל מיום חופש), ומכאן שעובד המצוי בחל"ת אינו מאבד את הרצף הנדרש ממנו להקמת זכאות לדמי אבטלה.
גם עבודה ביום הבחירות אינה העסקה לעניין בחינת תקופת אכשרה לצורך זכאות לדמי אבטלה. זאת בהתאם להוראות הדין כיוון שהכנסת עובד ביום בחירות נקבעה שלא כהכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי, למעט ביטוח נפגעי עבודה.
כמו כן בכל הנוגע לעבודה ביום הבחירות בתקופת הזכאות לדמי אבטלה - מקבל דמי אבטלה שמועסק בעבודה חלקית רשאי לבחור אם לא לקבל דמי אבטלה עבור ימי העבודה וימים אלה לא ינוכו ממכסת ימי האבטלה שלו, או לקבל דמי אבטלה מופחתים וימי העבודה ידווחו כימי אבטלה.

האם מובטלים זכאים ליום שבתון?

הזכאות לדמי אבטלה כוללת תשלום על יום השבתון, ולכן קמה זכאות לתשלום בגובה דמי האבטלה המשולמים.

 

בהכנת הידיעה סייעו עו"ד גלי שטיינברג, ראש תחום בכיר מרחבים בלשכה המשפטית לאג"ם ועו"ד אלון מזרחי, יועמ"ש במרחב חיפה בלשכה המשפטית לאג"ם.

ההסתדרות מעמידה סיוע מקיף לכלל משרתי/ות המילואים בישראל ולבני משפחותיהם - גם אם אינם חברי הסתדרות, למידע בעניין זה, לחצו כאן.


יש לכם שאלות נוספות על זכויותיכם? צרו איתנו קשר באחד האמצעים הבאים:
מוקד החירום – 2383*
ווטסאפ – 054-8678673
דוא"ל: moked@histadrut.org.il
או באפליקציית ההסתדרות.

המדריך לבחירות לרשויות המקומיותהמדריך לבחירות לרשויות המקומיות

הבחירות לרשויות המקומיות

 

* המידע המובא באתר / באפליקציה הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות נקבעות על פי חוק, תקנות ופסיקות בתי משפט. השימוש במידע המופיע כאן אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש/ת בלבד. יש לעיין בתנאי השימוש באתר / באפליקציה.