דבר יו"ר ההסתדרות ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי

חברות וחברי ועדי העובדים,

גזברי ועד יקרים,

ועדי העובדים, הינם זרועותיה הארוכות של ההסתדרות, הם אשר מהווים את קטר העשייה של ההסתדרות מול המעסיקים, הם הלב הפועם של העבודה המאורגנת.

אני שמח להגיש לכם את "המדריך לניהול כספי ועדי עובדים" המעודכן לשנת 2021.

אתם  מבצעים פעילות ענפה ומנהלים תקציבים גדולים ועוסקים בין היתר בפעולות כלכליות רכש, רווחה, ועוד. חשוב לי כי לכל אחת ואחד מכם יהיו הכלים המקצועיים הטובים ביותר לנהל את הכספים הציבוריים שברשותו.

אנו  בהסתדרות, מחויבים לתת לכם  את הכלים הטובים והנכונים ביותר לניהול כספי ועד העובדים. אחד מהכלים  החשובים  לצורך התנהלות כלכלית נכונה הינו "המדריך לניהול כספי ועדי עובדים" אשר עודכן ותוקן לאחרונה על ידי טובי המומחים ובעלי הניסיון בנושא זה.

התחלתי את דרכי בעבודה המאורגנת כיושב ראש ועד עובדים, אני מכיר את הנושאים הכלכליים עמם מתמודד כל ועד ואני יודע היטב, את חשיבותו של מדריך מסודר ונגיש, אשר מייצר גם סדר בכל ההתנהלות הכספית  אשר  מביאה שקט לחברי ועד העובדים ומפנה אותם  להמשך עשייה למען העובדים.

אני מבקש מכל אחת ואחד מכם לוודא כי הינכם פועלים בהתאם לאמור במדריך לניהול כספי וועדי העובדים.

אבקש להודות לכם על העבודה והמסירות שלכם למען ציבור העובדים וכולי תקווה כי נדע ימים טובים ובריאים.

 

שלכם,
ארנון בר דוד
יו"ר ההסתדרות
ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי