בינ"ה 06/2017-05/2022

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה בתאריך 25.1.22

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה בתאריך 16.1.22

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה בתאריך 22.12.21

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה בתאריך 14.12.21

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה בתאריך 17.11.21

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה בתאריך 2.11.21

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה בתאריך 5.9.21

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה בתאריך 19.7.21

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה בתאריך 24.5.21

אתר ועדת הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות ונעמת - בחירות 2022 - פורסם ב 19.12.2021

סדר יום והחלטות שהתקבלו בבינ"ה בתאריך 05.09.21 - פורסם ב 18.11.21

חוקת הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות ונעמת שאושרה במליאת בינ"ה בתאריך 7.3.21 - פורסם ב 7.3.21

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה בתאריך 26.1.21 - פורסם ב 27.01.2021

תיקוני חוקה ותקנון ועדי עובדים שאושר בישיבת בינ"ה 26.01.21

סכסוך עבודה כללי במשק שאושר במליאת בינ"ה בתאריך 8.11.20 - פורסם ב 09.11.2020

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה ( בזום ) בתאריך 2.11.20 - פורסם ב 04.11.20

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה ביום שני 15.6.20 - פורסם ב 16.06.20

הצעה לתיקון פרק ז' בחוקת ההסתדרות - פורסם ב 16.06.20

החלטות אשר התקבלו בנשיאות בינ"ה בתאריך 28.1.20 - פורסם ב 29.01.20

החלטות שהתקבלו בישיבת ועידת חברת העובדים בתאריך 28.1.20 - פורסם ב 29.01.20

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה בתאריך 28.1.20 - פורסם ב 29.01.20

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה ועידת חברת העובדים ביום 2.1.20 - פורסם ב 06.01.20

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה ביום שני בתאריך 25.11.19 - פורסם ב 26.11.19

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה בתאריך 16.7.19 - פורסם ב 17.7.19

חוקת ההסתדרות מעודכנת לתאריך 12.6.19 - פורסם ב 12.6.19

אישור תיקון סעיף 6 א ( א) לפרק ז' בחוקת ההסתדרות - פורסם ב 16.06.2019

החלטות שהתקבלו בבינה ביום שלישי 11.6.19 – פורסמו בתאריך 12.6.19

החלטות שהתקבלו בישיבת ועידת חברת העובדים ביום שלישי 11.6.19 – פורסם בתאריך 12.6.19

הסכמים קואליציוניים שנחתמו לאחר בחירות 2017 - פורסם ב 16 במאי 2019

החלטות שהתקבלו בבינה 27.3.19 - פורסם ב 28.3.2019

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה ביום רביעי 27.3.19 - פורסם ב 28.3.2019

החלטות וועדת הבחירות המיוחדת לבחירת יו"ר להסתדרות - פורסם ב 20.3.2019 בשעה 16:45

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה מיוחדת בתאריך 17.3.19 - פורסם ב 17.03.2019 17:00

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה בתאריך 8.1.19

החלטות שהתקבלו בבינ"ה - 25.12.2018

החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה מיום 20.11.18 בדבר שינויים בחוקת ההסתדרות

רשימת בית נבחרי ההסתדרות 2017

 החלטות שהתקבלו בבינ"ה 13.7.17

 תיקוני חוקה מיום 13.7.17