החלטות שהתקבלו בישיבת בינ"ה מיום 20.11.18 בדבר שינויים בחוקת ההסתדרות