שמירה ואבטחה - מרחב ירושלים

תנאי העבודה, השכר והזכויות של העובדים בענף השמירה והאבטחה, מעוגנים בהסכמים קיבוציים אשר ההסתדרות הכללית חותמת עליהם ובצווי ההרחבה.
כיום כ- 30 חברות שמירה שונות.

המזכיר המטפל – איליה סוקולוב          

טל:     02-6207203