קול קורא - פרס גדעון בן ישראל לקידום מעמד האזרחים הוותיקים

פרס גדעון בן ישראל לקידום מעמד האזרחים הוותיקים 2019 - מקבלי הפרס: 

 אנו מודים לכל מגישי המועמדות ומבקשים להביע הערכה עמוקה על השתתפותכם בהליך. 

ברכותינו למקבלי הפרס ע"ש גדעון בן ישראל לשנת 2019:

 

הפרס הראשון: "מרחבים" – עמותה לוותיקי משגב

                          

מקבלי תעודות הוקרה:

                          עמותת שלהב"ת

                           עמותת "דור לדור" עפולה

 

הפרס השני: מטפלת סיעודית מצטיינת – הגב' בינצ'י  מונדיאנקאל

פרס גדעון בן ישראל - קול קורא - ההרשמה סגורה

         הסתדרות הגמלאים בישראל, עמותת גימלאים למען גימלאי ישראל ומשפחת בן ישראל מכריזות על הענקת  

 פרס גדעון בן ישראל  לשנת 2019 - תש"פ לקידום האזרחים הוותיקים

זו השנה הרביעית

 

מטרות הפרס

קידום מעמדם של האזרחים הוותיקים בחברה הרב-גילית של היום בתחומי החיים השונים

  1. במחקר או במעשה
  2. באופן אישי או קבוצתי
  3. בשכר או בהתנדבות

 

סכום הפרס

השנה יוענקו שני פרסים:

הפרס הראשון בסך 50,000 ₪ יוענק השנה ליחיד, עמותה, ארגון, חברה או רשות - הפועלים לצמצום פערים דיגיטליים בין-דוריים בתחום המחשב, האינטרנט והטלפון החכם  (את תחומי הפרס ראה באתר האינטרנט של ההסתדרות - פרס גדעון בן ישראל).

הפרס השני בסך 10,000 ₪ יוענק לעובד סיעוד 24/7 ישראלי או זר המטפל  אישית  בקשישים סיעודיים בביתם או בדיור מוגן ויכלול מילוי שאלון בשלושה פרקים.

א. מידע ורקע על המטפל הסיעודי.

ב. המלצות תינתנה ע"י שניים מתוך השלושה: רופא, עו"ס או אחות ויכלול שאלון הערכה (עדיפות לשני ממליצים

     מתוך השלושה).

ג. השלמה מילולית על המועמד לפרס ומתן דוגמא מייצגת.

  • כל האמור בטופס זה מיועד לשני המינים

 

הליך הענקת הפרס

הליך הענקת הפרס יתנהל עפ"י תקנון הפרס בלבד.

את התקנון ואת שאלון המועמדות ניתן להוריד מהקישורים שבתחתית העמוד. 

המעוניינים לקבל את תקנון הפרס, ושאלון הגשת המועמדות בדואר, מוזמנים להשאיר שם וכתובת מלאים

בטלפון: 03-6921195

מועד אחרון להגשת  מסמכי המועמדות והמלצות   5/11/2019 עד שעה 12:00.

 

דרך הגשת מועמדות לפרס הראשון:

את שאלון הגשת המועמדות יש למלא ב- 5 עותקים. השאלון המוגש צריך להיות חתום, מנומק מקצועית ויש לצרף אליו מסמכים נילווים רלוונטיים, הכל בהתאם להנחיות המפורטות בטופס ובהתאם לתקנון.  

דרך הגשת מועמדות לפרס השני "המטפל/ת המצטיין/ת":

את שאלון הגשת המועמדות יש למלא ב- 2 עותקים של הטופס הנדרש להמלצה על העובד הסיעודי המצטיין  ישראלי / זר.   

 את הגשת המועמדויות  יש להעביר באופן אישי או במייל oritf@histadrut.org.il או בדואר רשום עד למועד האחרון בתאריך 10/11/2019 בשעה 12:00 בצהרים, להסתדרות הגימלאים בישראל, עבור "פרס גדעון בן ישראל", רחוב ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801.

* רק אישור קבלה בפועל על ידי הנמען תיחשב כהגשת מועמדות תקינה.

  • ועדת השיפוט תדון אך ורק בשאלונים לשנת תש"פ אשר יוגשו במועד ובהתאם להנחיות.
  • כל ההליכים להענקת הפרס יתנהלו על פי תקנון הפרס ובהתאם להוראותיו.
  • לוועדת השיפוט שמורה הזכות להחליט שלא להעניק כלל את הפרס בשנה מסויימת.
  • הודעות הזכייה יימסרו לזוכים בלבד. שמות הזוכים יפורסמו באתר.