חוזרי יו"ר ההסתדרות - שנת 2019

נושא החוזר 

תאריך פרסום

קובץ החוזר להורדה

הסכם המסגרת 2016 - עדכון דצמבר 2019

19 בדצמבר 2019

חוזר יו"ר ההסתדרות מספר 3/2019 בעניין הסכם המסגרת 2016 - עדכון תוספת שכר דצמבר 2019 

(כולל נספח ריכוז התוספות עבור הדירוגים השונים)

מנגנון הפיצוי ותשלום השכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני

4 בדצמבר 2019

חוזר יו"ר ההסתדרות 2/2019 בדבר הסכם קיבוצי וצו הרחבה בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם על פי הוראות פיקוד העורף

עדכון תוספת שכר (פעימת 8/19) - הסכם המסגרת 2016 

14 באוגוסט 2019

חוזר יו"ר ההסתדרות מספר 1/2019 בעניין הסכם המסגרת 2016 - עדכון תוספת שכר - פעימת אוגוסט 2019