הסכם ענפי חדש בענף ההובלה

ההסכם קובע את העלאת שכר הבסיס בענף מעל לשכר המינימום במשק ומגדיל את קצובת האש"ל ואת הפקדות המעסיק לקרן ההשתלמות *** במקביל: ההסכם מסדיר מנגנון אכיפה ליישום ההסכמים הקיבוציים ומגדיל את השקיפות בסוגיית הפרמיה של הנהגים *** יו"ר איגוד עובדי התחבורה, אבי אדרי: "צעד משמעותי נוסף בהסדרת זכויות הנהגים בענף ההובלה" *** מנכ"ל התאחדות בעלי מפעלי הובלה, דוד כוכבא: "ההסכם החדש משקף מערכת יחסי עבודה הוגנים, המבוססים על אמון בין המעסיקים והעובדים" *** יו"ר התאחדות בעלי מפעלי הובלה, גבי בן הרוש: "ההסכם משתלב עם שורה של יוזמות שאינן קשורות ישירות לשכר, כגון: שיפור ההכשרה מקצועית של הנהגים, השתלמות תקופתית, הגדרת נהיגה כמקצוע נדרש ועוד"

איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות והתאחדות בעלי מפעלי הובלה בישראל חתמו בסוף השבוע האחרון על הסכם ענפי חדש בענף ההובלה.

ההסכם שהושג לאחר תקופת הידברות ממושכת, מעגן הסכמות חדשות בין הצדדים בדבר שיפור שכרם ותנאי העסקתם של המובילים, ותקף באופן רטרואקטיבי החל מאוקטובר 2016 ועד סוף יוני 2019. טקס החתימה על ההסכם שנערך בלשכת יו"ר איגוד עובדי התחבורה אבי אדרי, נחתם במעמד יו"ר התאחדות בעלי מפעלי הובלה גבי בן-הרוש, מנכ"ל התאחדות בעלי מפעלי הובלה, דוד כוכבא, ונציגים נוספים מטעם ההתאחדות והוועדים.

בהתאם להסכם הענפי החדש, שכר הבסיס של השכירים בענף ההובלה יעודכן ויהיה 100 שקל מעל לשכר המינימום הקבוע בחוק, כפי שמתעדכן מעת לעת, וזאת בנוסף לתוספת שכר בגובה 0.5% לכל שנת ותק. כך למשל, שכר המינימום בענף ההובלה יעמוד מעתה על 5,100 שקל לחודש והחל מחודש דצמבר שכר זה יעלה ל-5,400 שקל, בנוסף לחצי אחוז תוספת לכל שנת ותק.

בשורה נוספת שנושא ההסכם היא הגדלת הפקדות המעסיק לקרן ההשתלמות ל-6.75% מהשכר, כאשר הבסיס לחישוב השכר יהיה לפי שיעור של 150% מהשכר המשולב, כפי שהוסדר בהסכמים הקודמים. כך לדוגמה, נהג מתחיל (ללא ותק) ששכרו החודשי נקבע על פי שכר המינימום בענף (5,100 שקל) יהיה זכאי להפקדת מעסיק לקרן ההשתלמות בגובה 516 שקל לחודש. סכום האש"ל (הוצאות אוכל, שתייה, לינה) יעודכן על פי ההסכם ל-53 שקל ליום עבודה, כך שנהג שעובד 26 ימים בחודש, יהיה זכאי לקבל 1,378 שקל עבור הוצאות אש"ל.      

הישג משמעותי נוסף של ההסכם נעוץ בהסדרת מנגנון האכיפה ליישום ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה בענף ההובלה, לרבות פעילות משותפת של הארגונים למען אכיפה יעילה ופעילה להבטחת זכויות העובדים בענף.

כמו כן, ההסכם כולל הסדרה נוספת של קבלת פירוט הפרמיה והנורמה מהמעסיק. נזכיר כי שכרם של נהגי ההובלה בנוי משכר בסיס ורכיב נוסף בשם פרמיה שנגזר ממחזור ההכנסות החודשי של המשאית שעבד עמה. על פי ההסכם החדש, כל נהג בענף ההובלה יהיה רשאי לפנות למעסיקו בדרישה לפירוט סכום ההכנסות החודשי של המשאית ממנה נגזרות הנורמה והפרמיה. במקרים אלו, המעסיק יחויב למלא אחר בקשת הנהג תוך 14 ימים ממועד הפניה, ובמקרה של השגות על הנתונים שהוצגו, הנהג יוכל לקבל סיוע במיצוי זכויותיו באמצעות נציג הוועד בחברתו, או באמצעות דרישה ישירה להסבר מפורט מגורם מוסמך בחברה. 

יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי, בירך על ההסכם ומסר כי: "ההסכם הענפי החדש הוא צעד משמעותי נוסף בהסדרת זכויות הנהגים בענף ההובלה. מדובר בענף שמעסיק אלפי עובדים שעושים לילות כימים ומרוויחים את לחמם במסירות ובעמל רב. לצד עדכון השכר ההתחלתי וקביעתו מעל לשכר המינימום במשק, ההסכם מסדיר לראשונה גם מנגנון אכיפה מוגבר של ההסכמים בענף ומגדיל את השקיפות בנושא הפרמיה שמהווה חלק חשוב משכרם של הנהגים. אני מודה להתאחדות המובילים, על שיתוף הפעולה, ועל הסכם שמחזק את מעמד הנהגים לצד קידום היציבות בענף".

מנכ"ל מועצת המובילים והתאחדות בעלי מפעלי הובלה, דוד כוכבא ציין במעמד החתימה כי: "הסכם השכר החדש לנהגים, משקף מערכת יחסי עבודה הוגנים, המבוססים על אמון בין המעסיקים והעובדים. ההטבות שמופיעות בהסכם, מבטאות את האיזון העדין בין הרצון לתגמל את הנהגים לבין הצורך לשמור על חוסנה הכלכלי של החברה. מסר מרכזי שמופיע בהסכם, הינו הכלתו על כל ענף ההובלה - תעשה הסברה בקרב המעסיקים, במקביל לפעולות אכיפה".

יו"ר התאחדות בעלי מפעלי הובלה, גבי בן הרוש, בירך על ההסכם והודה לצוותים המשותפים שפעלו ללא ליאות על מנת להגיע למעמד החתימה. לדבריו: "ההסכם משתלב עם שורה של יוזמות שאינן קשורות ישירות לשכר, כגון: שיפור ההכשרה מקצועית של הנהגים, השתלמות תקופתית, הגדרת נהיגה כמקצוע נדרש ועוד".

 

בתמונה מימין לשמאל: עו״ד אלון קפלן - ב״כ התאחדות בעלי מפעלי הובלה, ליאור דדוש - מנהל כ״א בתעבורה, אלכסיי גורביץ' - מוועד עובדי תעבורה, דוד כוכבא - מנכ״ל מועצת המובילים והתאחדות בעלי מפעלי הובלה, אליצור בר-נתן - סמנכ״ל בתעבורה, גבי בן הרוש - יו"ר התאחדות בעלי מפעלי הובלה, אבי אדרי - יו״ר איגוד עובדי התחבורה, גולן מור-חיים - חבר ועד נגב והערבה, אבי מוטס - חבר ועד יוזמה גליל וענבל סופרו - ממונה חטיבה באיגוד עובדי התחבורה.