הסכם קיבוצי ראשון נחתם במכללה האקדמית נתניה

 תנאי העבודה של עובדי הסגל המנהלי במכללה הוסדרו לראשונה בהסכם קיבוצי *** כחלק מההסכם הם יקבלו העלאת שכר של כ-6% והפרשות פנסיוניות משופרות *** יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן: "זהו הסכם המבטא השקעה אמיתית בהון האנושי" *** יו"ר ההסתדרות במרחב נתניה משה סמיה: "מקווה כי ההסכם יביא למערכת יחסי עבודה פורייה לטובת כל הצדדים"

ההסתדרות, ועד עובדי הסגל המנהלי במכללה האקדמית נתניה והנהלת המכללה חתמו לפני דקות אחדות על הסכם קיבוצי ראשון. טקס החתימה התקיים בלשכתו של יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, בנוכחות נשיא המכללה פרופ' צבי ארד, יו"ר ההסתדרות במרחב נתניה משה סמיה ויו"ר ועד הפעולה של עובדי הסגל המנהלי במכללה רנית פז.

עובדי המכללה התאגדו והקימו ועד בהסתדרות בסוף 2013 ומאז התנהל מו"מ מול הנהלת המכללה לחתימה על ההסכם. תוקף ההסכם, שיחול על כ-120 עובדים, הוא עד נובמבר 2018. בראשו הוסדר נושא הביטחון התעסוקתי לעובדים כאשר הצדדים הסכימו כי פיטורי צמצום במכללה, אם יהיו כאלה, ייעשו רק בהסכמה ובתיאום עם הוועד.

כחלק מההסכם נקבע כי העובדים יקבלו מיידית העלאת שכר בשיעור של 2% שתשולם להם רטרואקטיבית מחודש אוקטובר 2014. העלאה זו תחושב גם לצורכי הפרשות רטרואקטיביות לקופות הגמל שלהם. לצד זאת, העובדים יקבלו תוספות שכר נוספות בשלוש פעימות: 1% במשכורת נובמבר 2015, 1.5% באוקטובר 2016 ו-1.5% באוקטובר 2017.

ההסכם קובע כי שיעור ההפרשה לקרן הפנסיה של העובדים יעמוד על סה"כ של 17.5% מהשכר ממועד חתימת ההסכם, על 18.5% מאוקטובר 2017 ועל 19.5% מאוקטובר 2018. שיעור הפרשות דומה יבוצע לעובד המבוטח בקופת גמל או בקופת ביטוח שאינה קרן פנסיה. בנוסף לכך נקבע כי עובד אשר סיים את תקופת הניסיון שתיארך כשנה, יהיה זכאי לקרן השתלמות, אליה יופרשו 7.5% הפרשות מעסיק ו-2.5% הפרשות ע"ח שכר העובד.

סעיפים נוספים בהסכם קובעים בין היתר מתן שי לחג פעמיים בשנה בשווי של 500 שקל לפחות בכל חג, 400 שקל שיינתנו כשי במקרה של הולדת בן/בת ו-500 שקל במקרה של נישואי העובד. לצד זאת תשתתף המכללה בארוחות הצהריים של העובדים ותעביר להם 150 שקל מדי חודש כהחזר. סוכם כי ועד העובדים יקבל מההנהלה תקציב שנתי בסך עשרות אלפי שקלים מדי שנה לטובת פעילויות רווחה לעובדי המכללה. עובדים יהיו זכאים להנחה של 45% בשכר לימוד בגין לימודיהם במכללה. הנחה זאת תהיה תקפה גם ללימודי בן/בת זוגו של העובד או ילדיו, עד ל-2 הנחות לשנת לימודים.

בסעיף החופשה השנתית נקבע כי מספר ימי החופשה לעובדי המכללה ינועו בין 14 ימי עבודה לבעלי הוותק הנמוך ועד ל-24 ימי עבודה לבעלי הוותק הגבוה ביותר. בנוסף לכך הוסכם כי בנוסף למכסת החופשה השנתית העובדים יהיו זכאים לשני ימי בחירה בשנה מתוך רשימת מועדים, ויקבלו עליהם תשלום מלא.

כמו כן נקבע בהסכם כי דמי מחלה ישולמו לעובדים החל מהיום הראשון. מכסת ימי ההבראה תעמוד על 7 ימים ב-3 השנים הראשונות לעבודה ו-13 ימים לעובד בעל ותק של 25 שנה ומעלה. מחיר יום ההבראה יהיה על פי התעריף הקבוע במגזר הציבורי.

יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, אמר היום: "ההסכם החשוב עליו חתמנו מבטא השקעה אמיתית ומבורכת בהון האנושי, מביא לשיפור משמעותי בתנאי העובדים ומעניק להם ביטחון תעסוקתי. אני גאה בתוצאה ומברך את כל הצדדים על ההסכמות שהושגו". 

יו"ר ההסתדרות במרחב נתניה, משה סמיה: "אני מודה לכל הצדדים שלקחו חלק בתהליך. כולי תקווה כי הסכם זה יכונן מערכת יחסי עבודה פורייה בין הסגל המנהלי להנהלה ויביא לחיזוקה ולשגשוגה של המכללה האקדמית נתניה לטובת העובדים, ההנהלה וציבור הסטודנטים כאחד".

נשיא המכללה פרופ' צבי ארד: "יחסי העבודה במכללה האקדמית נתניה בין ההנהלה לעובדים היו מאז ומתמיד יחסים אידיאליים, ואני שמח שיכולנו לעגן את הדברים בכתב כדי שלעובדים תהיה הרגשת יציבות וביטחון".

יו"ר ועד הפעולה של עובדי הסגל המנהלי, רנית פז: "אחרי משא ומתן ממושך אני גאה כי קצרנו את פירות ההסכם והסדרנו את תנאי העבודה במכללה תוך הבטחת הביטחון התעסוקתי שלנו. היום אנו יוצאים לדרך משותפת במטרה להביא את המכללה לדרך חדשה וטובה יותר לטובת כל הצדדים".