הסכמי עבודה חדשים ברכבת ישראל

הסכמי עבודה חדשים ברכבת ישראל

ההסכמים, הנוגעים למאות עובדי החברה, כוללים שיפור בזכויותיהם ובתנאי ההעסקה

ההסתדרות, ועד העובדים ברכבת ישראל והנהלת החברה, חתמו היום (ה') על שורת הסכמים במספר מגזרים בחברה, הנוגעים למאות עובדים. בהסכמים הבטיחו העובדים שיפור בשכר ובתנאי העסקה, לרבות שדרוגי דרגות, הוספת תקנים, תגמול כוננות, פיתוח סביבות עבודה ועוד.

בין השאר הוחלט על הקמת "יחידת תפעול מרכז", שתיתן מענה לגידול במספר התחנות והמתחמים לאור הביקוש לשירותי הרכבת ותוכניות הפיתוח. כמו כן, יוקם מרכז לוגיסטי גדול וחדשני ב"מתחם הקישון", שישמש את עובדי חטיבת הנייד והמחסנאים. עוד סוכם על שינוי ארגוני בתחום הכבאות וההצלה, לטובת טיוב עבודת חטיבת הבטיחות. יתר על כן, הודיעו ועד העובדים וההנהלה כי סקטור הפקידים ברכבת ישראל יצטרף להסכם 'עבודה מרחוק', שהוביל יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד.

ההסכמים היו פרי של חודשי מו"מ מאומץ, שבו השתתפו ראש החטיבה הארצית באיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, עו"ד עמית הלל, ועד העובדים בראשות היו"ר הארצי ליאב אליהו, יועמ"ש ועד העובדים עו"ד סיגל פעיל, יועמ"ש לאיגוד עובדי התחבורה עו"ד אלעד מורג.

מצד הנהלת החברה – מנכ"ל החברה, משה (שיקו) ז'אנה ויו"ר דירקטוריון הרכבת משה שמעוני, סמנכ"ל ההפעלה ומ"מ סמנכ"ל משא"ן אבי אלמליח, ועו"ד חיה הרמן.

חתימת ההסכם חתימת ההסכם