שכר המינימום במשק עלה - מה כדאי לדעת?

שכר המינימום במשק עלה - מה כדאי לדעת? 

 מה גובה שכר המינימום המעודכן? האם העלייה צפויה להשפיע על ההפרשות הסוציאליות? ואיך יחושב שכר המינימום במגזר הציבורי?

 החל מהיום, 1 באפריל 2024, ובהמשך לחתימתו של שר העבודה, שכר המינימום בישראל לאדם מגיל 18 ומעלה עומד על 5,880.02 ₪ לחודש עבור משרה מלאה ו- 32.31 ₪ לשעה. מדובר בעליית שכר של כ- 309 ₪ לחודש ושיפור של 5.5% בשכר המינימום החודשי הקיים.

איך נקבע שכר המינימום במשק?

מנגנון העדכון האוטומטי של שכר המינימום, כפי שמוגדר היום בחוק, קובע כי מדי שנה בחודש אפריל - שכר המינימום במשק יתעדכן ויעמוד על לא פחות מ-47.5% מהשכר הממוצע, כפי שנקבע ב-1 בינואר של אותה שנה. זאת, ככל שלא נקבע שכר מינימום גבוה יותר בהוראת שעה.

 

מה היה שכר המינימום בשנים האחרונות?

עד 31/3/2023 - שכר המינימום במשק על 5,300 ₪ (כפי שנקבע בהוראת שעה החל מ-1.12.2017).

בשנים 2021 – 2022 - הוקפא השכר הממוצע במשק כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, וזאת על מנת לייצב את תקציב המדינה ולמנוע את העיוותים שנוצרו בתקופת משבר הקורונה.

החל מ-1/4/2023 - עם תום תקופת ההקפאה, עודכן שכר המינימום ועלה מ-5,300 ₪ ל-5,571.75 ₪.

החל מ-1/4/2024 – עלה שכר המינימום מ-5,571.75 ₪ ל-5,880.02 ₪, כמפורט לעיל.

 

איך מחושב שכר מינימום שעתי?

גובה שכר המינימום השעתי מחושב על פי 5,880.02 ₪ (שכר מינימום) חלקי 182 שעות חודשיות. יצוין כי שבוע העבודה במשק קוצר מ-186 ל-182 שעות בצו הרחבה, אך נכון לשלב זה המחוקק עדיין לא עדכן את השינוי בחוק.

 

מה גובה שכר המינימום לעובדים שמשתכרים על בסיס יומי?

גובה שכר מינימום יומי לעובד שעובד במקום עבודה שבו עובדים 6 ימים בשבוע הוא 235.2 ₪ (על פי חישוב של 5,880.02 חלקי 25). גובה שכר מינימום יומי לעובד במגזר פרטי שעובד במקום עבודה בו עובדים 5 ימים הינו 271.39 ₪ (לפי חישוב של 5,880.02 חלקי 21 ו-2/3). בכל מקרה, אסור שהשכר לשעת עבודה יפחת מ-32.31 ₪.

 

איך תתבטא עליית שכר המינימום במגזר הציבורי?

במגזר הציבורי שכר המינימום יחושב בהתאם לפעימות קיצור שבוע העבודה - 177.67 ו- 173.33 שעות חודשיות בהתאמה. באשר לעובדי המגזר הציבורי המועסקים במתכונת של דירוג דרגה ומקבלים מרכיב "השלמה לשכר מינימום" בשכרם, אלו ייהנו מתוספת בגובה של כ- 309 ₪, כך שביחד עם פעימות הסכם המסגרת ועליית שכר המינימום שהייתה באפריל 2023 ; מדובר על גידול מצטבר של למעלה מ- 1,300 ₪ לחודש לעובדים להם משולם רכיב ההשלמה ב- 12 החודשים האחרונים.

 

האם עדכון שכר המינימום אמור להשפיע גם על ההפרשות הסוציאליות? 

אם משולם לעובד/ת שכר מינימום אזי התשובה היא חיובית.

כאשר משולם לעובד שכר מינימום והוא השכר הקובע לצורך תשלום דמי מחלה, הפרשות סוציאליות ופיצויי פיטורים, אזי המרכיבים הסוציאליים שמפריש המעסיק יעלו בהתאם להעלאת שכר המינימום במשק.

לעניין דמי הבראה, יצוין כי תעריף דמי ההבראה מעודכן בצווי הרחבה לכן, חישוב זכות זו לא תלוי בעליית שכר המינימום.

 

האם העלאת שכר המינימום תשפיע גם על שכרו של נוער עובד?

כן. "נער עובד" מוגדר בתקנות שכר מינימום כעובד שטרם מלאו לו 18 שנים.

שכר מינימום לגבי נוער עובד המועסק במשרה מלאה (משרה מלאה לגבי נוער מוגדרת בתקנות שכר מינימום כ-40 שעות שבועיות) הינו:

א)     לגבי נער עובד כאמור שטרם מלאו לו שש-עשרה שנה – 70%;

(ב)    לגבי נער עובד כאמור שמלאו לו שש-עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע-עשרה שנה – 75%;

(ג)     לגבי נער עובד שמלאו לו שבע-עשרה שנה – 83%.

שכר המינימום השעתי לנוער עובד יחושב על פי שכר המינימום החודשי שחל על הנער/ה בהתאמה לפי הגיל, כמפורט לעיל, לחלק ל-173 שעות חודשיות. אי לכך, החל מ-1.4.2024 שכר המינימום המעודכן לנוער עובד הוא כדלקמן:

מתחת לגיל 16: שכר המינימום השעתי הוא 23.79 ₪

מעל גיל 16 ומתחת לגיל 17: שכר המינימום השעתי הוא 25.49 ₪

מעל גיל 17 ומתחת לגיל 18: שכר המינימום השעתי הוא 28.21 ₪.

 

למי אפשר לפנות אם יש לי שאלות בנושא שכר המינימום או בנושאים אחרים שנוגעים לזכויות במקום העבודה?

 בכל שאלה שעוסקת בזכויותיך כעובד/ת, ניתן לפנות למוקד המידע והשירות של ההסתדרות בטלפון 2383* (כוכבית שתיים שלוש שמונה שלוש). 

המוקד פעיל בימים א' עד ה', בין השעות 08:00 - 18:00. 

 בנושאי נוער עובד ניתן לפנות להסתדרות הנוער העובד והלומד בטלפון 1121* (כוכבית אחת אחת שתיים אחת).

שטרות כסף ישראלי

*המידע באתר/ האפליקציה של ההסתדרות הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר / אפליקציה אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש/ת בלבד - יש לעיין בתקנון ותנאי השימוש באתר/אפליקציה.