לראשונה: נציגי עובדים בדירקטוריון רותם תעשיות

לראשונה: נציגי עובדים בדירקטוריון רותם תעשיות

בתום הליך הבחירות שהתקיים בפעם הראשונה בחברה, המתמחה בפיתוח ובשיווק טכנולוגיות מתקדמות, נקבע ששני עובדים יכהנו בדירקטוריון. סגן יו"ר ההסתדרות ויו"ר האגף לדמוקרטיה תעשייתית בהסתדרות, תומר רזניק: "שיתוף עובדים בהנהלת החברה חשוב במיוחד בשוק העבודה המשתנה, והוא הדבר הנכון לרותם תעשיות, לעובדים ולחברה הישראלית"

בפעם הראשונה מאז הקמתה, בחרו עובדי רותם תעשיות נציגים מטעמם לדירקטוריון החברה. בבחירות שהתקיימו בחברה מדימונה, המתמחה בפיתוח ובשיווק טכנולוגיות מתקדמות, השתתפו כ-80% מהעובדים. בסיכום ההליך שנערך השבוע במעמד מנכ"ל רותם תעשיות גיל גרואר, הועברו שמותיהם של אלו שקיבלו את מספר הגבוה ביותר של הבוחרים למשרד ראש הממשלה (הממונה על החברה), ולממונה על רשות החברות השר דוד אמסלם. כנהוג בחוק, השרים יבחרו שניים מבין המועמדים שיכהנו כחברים בדירקטוריון רותם.

יצוין כי החוק בישראל אמנם מאפשר לעובדים להיבחר כנציגים בדירקטוריון החברה, אולם דבר זה טרם קרה בפועל.

הליך הבחירות לווה על ידי מנהל המחלקה לשיתוף עובדים באגף לדמוקרטיה תעשייתית בהסתדרות חיים זהבי, ועו"ד איתן מייקל; מזכירת איגוד מקצועי במרחב נגב נטלי סופר; יו"ר ועד עובדי רותם שרה בוגנים ובשיתוף פעולה של הנהלת החברה.

סגן יו"ר ההסתדרות ויו"ר האגף לדמוקרטיה תעשייתית בהסתדרות, תומר רזניק: "ברכות לעובדי רותם תעשיות שמימשו לראשונה את זכותם לבחור נציגות לדירקטוריון החברה. שיתוף עובדים בהנהלת החברה חשוב במיוחד בשוק העבודה המשתנה והוא הדבר הנכון לרותם תעשיות, לעובדים ולחברה הישראלית. נעשה כל שביכולתנו כדי שעובדים נוספים בחברות - ממשלתיות ופרטיות כאחד - ילכו בנתיב דומה. אני וצוות האגף נעמיד כל סיוע שנדרש לטובת קידום המהלך. דווקא בימים שבהם השיח על דמוקרטיה ומהותה ער מתמיד אסור לנו להשאיר את הדמוקרטיה מחוץ לשדה הכלכלי ומחוץ למקומות העבודה".

עובדי רותם ונציגי ההסתדרותעובדי רותם ונציגי ההסתדרות