המדריך: דמי הבראה

המדריך: דמי הבראה

מה זה דמי הבראה? מה גובה דמי ההבראה היום? מי זכאי לקבל דמי הבראה? למי אני פונה במקרה שהמעסיק מסרב לשלם לי את דמי ההבראה?

 

מה זה דמי הבראה? איך אני יודעת אם אני זכאית לזה? ובאיזה אופן אני מממשת את זכותי, כלומר איך משלמים לי את דמי ההבראה?

דמי ההבראה הם רכיב המשולם במסגרת יחסי עבודה, מעבר לרכיבי השכר האחרים.

קצת היסטוריה... מקור הזכות לדמי הבראה בתקופה בה התעשייה הייתה בעיקרה עבודת כפיים ועבודה פיזית. בעבר, דמי הבראה שולמו לעובדים לצורך מימון שהייה בבית הבראה, לחופשה ומנוחה במהלך תקופת הקיץ, כדי שיוכלו להתרענן ולחזור לעבודה עם כוחות מחודשים.   

בשנת 1998, הוסדרה הזכאות לדמי הבראה בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש, שהורחב בצו הרחבה לכלל העובדים והמעסיקים (למעט המגזר הציבורי שם חלות הוראות מיוחדות, ומקומות עבודה בהם חלות הוראות עדיפות).

בהתאם להוראות צו ההרחבה, עובד שהשלים שנת עבודה במקום העבודה, זכאי לקבל ממעסיקו תשלום דמי הבראה, וכן לחלק היחסי של דמי ההבראה עבור חלק מהשנה. עובד שעד למועד תשלום דמי ההבראה בשנה מסוימת, טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל את דמי ההבראה במועד החלוקה בשנה העוקבת, גם עבור עבודתו בשנה הקודמת.

דמי ההבראה משולמים לעובדים באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם כן הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה (למשל, בתשלומים חודשיים).

מספר ימי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד במקום העבודה. להלן פירוט מספר ימי ההבראה בהתאם לוותק במגזר הפרטי:

 

שנות ותק של העובד                           מספר ימי הבראה

 

שנה ראשונה                                       5 ימים

 

שנה שנייה ושנה שלישית                         6 ימים

 

שנים רביעית עד עשירית                         7 ימים

 

שנים אחת עשרה עד חמש עשרה               8 ימים

 

שנים שש עשרה עד תשע עשרה                9 ימים

 

שנה עשרים ואילך                               10 ימים

 

במידה והעובד יצא בפועל להבראה מטעם העבודה, הדבר אינו פוגע בזכותו לדמי הבראה, וזאת אלא אם המעסיק הודיע מראש במפורש שהיציאה לנופש היא על חשבון דמי ההבראה והעובד הסכים שדמי ההבראה ישולמו בדרך של יציאה לנופש בפועל.

 

מה גובה דמי ההבראה כיום?

 

עובדים שהשלימו שנת עבודה אחת במקום עבודתם זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו. שווי יום ההבראה מתעדכן בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי לצרכן ומתפרסם מדי שנה, בדרך כלל בחודש יולי.

מגזר פרטי:

בספטמבר 2023 חתפ שר העבודה יואב בן-צור על צו הרחבה להעלאת תעריף דמי ההבראה במגזר הפרטי מ-378 ל-418 שקל ליום. בכך מקבל תוקף חוקי ההסכם שהובילה ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי בגיבוי שר העבודה, והמהלך ישפיע ישירות על כשלושה מיליון עובדים. ההעלאה עשויה להגיע למאות שקלים בשנה שישולמו רטרואקטיבית לעובדים כבר בגין ימי ההבראה של שנת 2023. 

מגזר ציבורי:

על פי הודעתו של הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, החל מיום 1.6.2023 התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי יעודכן לסכום של 471.4 שקל.

חשוב להדגיש כי בענפים ובמקומות עבודה מסוימים חלים תנאים מיטיבים מבחינת גובה דמי הבראה ליום ומספר ימי ההבראה המגיעים לעובדים, למשל בענפים כמו שמירה ואבטחה, ניקיון וכו'.

דמי ההבראה נחשבים הכנסה מעבודה ומחויבים בתשלום מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות, אך בד"כ אינם נחשבים לצורך ההפרשות לפנסיה.

דמי הבראה - המדריךדמי הבראה - המדריך

המדריך: דמי הבראה

אחרי שנתיים במקום העבודה שלי, שמתי לב שאני לא מקבל דמי הבראה. כשפניתי למעסיק, נאמר לי כי השכר החודשי שלי כבר כולל את דמי ההבראה. האם זה חוקי ואיך אפשר לבדוק שהשכר הגלובלי שאני מקבל מדי חודש אכן כולל את דמי ההבראה שמגיעים לי?

 

ככלל, אין איסור בחוק להכליל את רכיב דמי ההבראה בתוך השכר שמשולם על ידי המעסיק ("שכר כולל/גלובלי"). יחד עם זאת, כדי להכליל את דמי ההבראה בשכר, על המעסיק לקבוע זאת במפורש בחוזה העבודה, ולייחד שורה נפרדת בתלוש השכר לרכיב דמי ההבראה.

במידה ובחוזה העבודה שלך לא נקבע במפורש שהשכר כולל את דמי ההבראה, או אם רכיב דמי ההבראה לא הופיע בתלוש השכר שלך בשורה נפרדת מהשכר – לא ניתן להכליל את דמי ההבראה בשכר שלך, ועל המעסיק לשלם לך את דמי ההבראה. 

חשוב להבהיר, כי בכל מקרה למעסיק אסור לשלם שכר הנמוך משכר המינימום, כפי שזה מתעדכן מעת לעת, ולכן שכר מינימום המשלום לעובד לא יכול לכלול בתוכו תשלום עבור דמי הבראה.

 

התקבלתי לעבודה לפני כשנה וחצי אבל יצאתי לחל"ת למשך תשעה חודשים, האם אהיה זכאית השנה לדמי הבראה?

בהתאם לצו ההרחבה, היעדרות בשל חל"ת והיעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עבודה, אינה נכללת בוותק העבודה הקובע לצורך הזכאות לדמי הבראה. לכן בתקופת החל"ת לא צברת ותק לצורך תשלום דמי הבראה ובשנה הנוכחית אינך זכאית לתשלום דמי הבראה.

עם זאת, הוותק הקודם שלך (9 חודשים עד היציאה לחל"ת) נשמר, וכאשר תשלימי שנה בפועל בעבודה - תהיי זכאית לדמי הבראה בשנה הבאה ביחס לכל תקופת העבודה בפועל.

 

עבדתי חמש שנים אצל אותו מעסיק ורק אחרי שהתחלתי לעבוד במקום עבודה חדש, גיליתי שהמעסיק הקודם לא הפריש לי דמי הבראה מדי שנה. האם מותר לי לדרוש את מה שמגיע לי בדיעבד?

לפי תיקון שנעשה בשנת 2016, אתה יכול לדרוש מהמעסיק תשלום דמי הבראה, ואף לתבוע אותו בבית הדין לעבודה, עד 7 שנים לאחור, וזאת גם לאחר ניתוק יחסי העבודה ביניכם.

במידה וסיימת לעבוד במקום העבודה הקודם עד 2017, תוכל לדרוש את דמי ההבראה מהמעסיק או לתבוע אותו, עד שנתיים לאחור.

 

אני עובד שעתי, האם מגיע לי לקבל דמי הבראה ואם כן, איך זה מחושב?

בהחלט! כל עובד זכאי לקבל דמי הבראה, גם מי ששכרו משולם על בסיס חודשי, וגם מי ששכרו משולם על בסיס מספר שעות שעבד בפועל.

בהיותך עובד שעתי, חישוב דמי ההבראה נעשה בהתאם להיקף משרתך, לפי הנוסחה הבאה:

מספר שעות העבודה השבועיות שלך X מספר ימי ההבראה שאתה זכאי לו לפי הוותק שלך בעבודה X שווי יום הבראה, וכל זאת חלקי 42.

חשוב לציין כי שעות עבודה לצורך חישוב היקף המשרה כוללות בתוכן גם היעדרות בתשלום כגון: חופשה ששולמו בגינה דמי חופשה, מחלה ששולמו בגינה דמי מחלה וימי חג.

 

אחרי שהתקבלתי לעבוד במקום עבודה חדש, נשאלתי אם אני מוכן לוותר על זכותי לדמי ההבראה. הסכמתי לכך כי מאוד רציתי להתחיל לעבוד אבל כעת אני מתחרט על זה. האם יש מה לעשות מול המעסיק כדי להחזיר את הגלגל אחורה?

יש בהחלט מה לעשות. להסכמה שלך לוותר על הזכות לתשלום דמי הבראה אין תוקף, כי מדובר בזכות קוגנטית שעומדת לך גם אם הסכמת לוותר עליה. ניתן לתבוע עבור השנים בהן המעסיק לא שילם דמי הבראה. יתרה מכך, אי תשלום דמי הבראה מהווה עבירה על החוק.

 

 

במקום העבודה הנוכחי, משלמים לנו דמי הבראה בדרך כלל במשכורת של חודש ספטמבר, האם אהיה זכאי לקבל דמי הבראה במידה שאתפטר ביולי?

במידה והעסקתך תסתיים, בין בשל פיטורים ובין בשל התפטרות, לפני מועד תשלום דמי ההבראה באותה שנה, תהיה זכאי לקבל את דמי ההבראה באופן יחסי לשנת העבודה האחרונה עם תשלום המשכורת האחרונה.

עם זאת, במידה ולא תשלים שנת עבודה ראשונה מלאה, לא תהיה זכאי לדמי ההבראה בסיום העבודה.

 

 

התפטרתי מהעבודה אבל סיום העסקה שלי הינו לאחר שנת עבודה, האם אני זכאי לדמי הבראה?

כן, ובלבד שהעסקתך הסתיימה בפועל לאחר שנת עבודה מלאה. עובד שפוטר או התפטר זכאי לדמי הבראה, במידה והשלים שנת עבודה מלאה בפועל, וזאת גם אם ההודעה המוקדמת נמסרה לפני תום השנה.

 

למי אני יכולה לפנות במקרה שהמעסיק מסרב לשלם לי את דמי ההבראה?

תוכלי לפנות להסתדרות החדשה במרחב בו הנך עובדת, ואת גם מוזמנת להתקשר למוקד המידע והשירות של ההסתדרות בטלפון: כוכבית שתיים שלוש שמונה שלוש (2383*).

 

סייעה בהכנת הכתבה: עורכת הדין פורת פרשה, יועצת משפטית מרחבית במרחב הדרום.

חישוב דמי הבראהחישוב דמי הבראה