היום לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: בית ההסתדרות יואר בסגול

בית ההסתדורת יואר בסגול לציון היום הבין-לאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בלשכת יו"ר ההסתדרות, גיא שמחי: "ההסתדרות פועלת לקדם שוויון מרבי ומלא של אנשים עם מוגבלות בעולם העבודה ובחברה הישראלית"

בית ההסתדרות בתל אביב יואר הערב (ה') בסגול, לציון היום הבין-לאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שמצוין מדי שנה ב-3 בדצמבר.

כ-150 בניינים בכל רחבי הארץ יוארו בצבע סגול, במסגרת מיזם "לילה סגול" של מפעל הפיס, השלטון המקומי והאזורי ואתר "שווים". השנה הפרויקט הוא בסימן תעסוקת אנשים עם מוגבלות.

הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בלשכת יו"ר ההסתדרות, גיא שמחי, אמר: "עולם העבודה הוא פלטפורמה מרכזית וחשובה לשילוב אדם בחברה, ומבטא את הזכות הבסיסית של אדם להתפרנס בכבוד. מאז חתמה ההסתדרות על הסכם קיבוצי לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, וצו ההרחבה להסכם זה - ההסתדרות פועלת לקדם נושא חשוב זה, למען שוויון מרבי ומלא של אנשים עם מוגבלות בעולם העבודה ובחברה הישראלית".

 

(צילום ארכיון של בית ההסתדרות ביום הבין-לאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בשנת 2020). 

צילום ארכיון: בית ההסתדרות כפי שהואר בסגול ביום הבין-לאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בשנת 2020צילום ארכיון: בית ההסתדרות כפי שהואר בסגול ביום הבין-לאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בשנת 2020