עובדים ביום הבחירות? דעו את זכויותיכם

עובדים ביום הבחירות? דעו את זכויותיכם

יום הבחירות לכנסת ה-24 שיתקיים ביום ג' הקרוב (23/3) מוגדר על פי החוק כיום שבתון. האם זה יורד ממכסת ימי החופשה שלכם? מה קורה במקרה שהתבקשתם לעבוד ביום זה? והאם תהיו זכאים לתשלום בתעריף גבוה יותר? שאלות ותשובות נפוצות על זכויות עובדים ביום הבחירות

זכויות עובדים  - בחירות לכנסת ה -24

האם כל עובד/ת זכאי ליום שבתון ביום הבחירות לכנסת? ומי כן חייב לעבוד? 

כל עובד זכאי ליום שבתון ביום הבחירות לכנסת. עם זאת, שירותי התחבורה וסוגי השירותים הציבוריים, כפי שנקבעו בהחלטת וועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 24, מיום 3.2.21, יפעלו כסדרם, בהם: שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק; בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה, קיוסקים, בתי מלון ופנסיונים; עובדי ועדת בחירות מרכזית, מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות; שירותי תקשורת; מפעלי מים וחשמל; אספקת דלק והעברתו; תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים; עיתונות, רדיו וטלוויזיה; הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב עד 11:00 לפני הצהריים; חנויות לממכר מזון בין 06:00 לשעה 14:00 ועד 8 שעות; אפיית לחם וייצור חלב; שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת.

הרשימה המלאה מפורסמת באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24

 

האם עובד שהתבקש לעבוד ביום השבתון זכאי לשכר גבוה יותר?

עובד שאינו נמנה על השירותים שנקבעו בהחלטת ועדת הבחירות כמי שפועלים כסדרם, אינו חייב להגיע לעבודה וניתנת לו הבחירה אם להסכים לעבוד ביום הבחירות. עובד שהסכים לעבוד זכאי לקבל שכר בשיעור של 200%. לחלופין, ניתן לשלם לעובד שכר רגיל (100%) וכן שעות/יום חופש תמורת עבודה בשעות/יום הבחירות. בכל מקרה של עבודה ביום הבחירות, המעסיק צריך לאפשר לעובדים להצביע.

בבחירות לכנסת ה-23 הותקנו תקנות לפיהן עובד זר בתחום הסיעוד זכאי לתשלום רגיל עבור עבודה ביום הבחירות (02.03.2020), ואינו זכאי ליום חופשה חלופי או לתוספת שכר. טרם הותקנו תקנות בעניין זה בנוגע לעבודת עובדי סיעוד זרים ביום הבחירות לכנסת ה-24, אך ייתכן שכאלה יותקנו גם הפעם.

התחלתי לעבוד במקום חדש לפני כשלושה שבועות והיום המעסיק הודיע שעובדים חדשים אינם זכאים ליום שבתון ביום הבחירות. זה חוקי?

סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט – 1969, קובע כי עובד שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים בסמוך ליום הבחירות יהיה זכאי לתשלום שכר ביום השבתון.

האם יום השבתון יורד ממכסת ימי החופשה שלי?

יום שבתון אינו יורד ממכסת ימי החופשה. העובד זכאי לשכר מלא שהיה משתכר אצל המעביד אילולא יום השבתון, שלא על חשבון החופשה השנתית, כל עוד הוא מועסק אצל המעביד לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות.

אני עובד בעסק קטן והמעסיק החליט שהחנות תיפתח כרגיל ביום השבתון. האם אני רשאי לסרב לצאת לעבודה? ואם כן, האם המעסיק רשאי להוריד יום זה ממכסת ימי החופשה שלי?

ככל שהחנות אינה אחד מהשירותים שוועדת הבחירות קבעה כי יעבדו כסדרם ביום הבחירות, אז לא ניתן לחייב את העובד להגיע לעבודה. במקרה כזה, העובד זכאי לשכר רגיל ביום זה שלא על חשבון חופשה שנתית, גם אם בחר שלא להגיע לעבודה.

 

מה הזכויות שלי מבחינת שכר במקרה שאני מועסק באופן חד פעמי ביום הבחירות? למשל, אם אעבוד בוועדת הקלפי או עבור אחת המפלגות?

ועדת הבחירות המרכזית קבעה כי במסגרת השירותים הפועלים כסדרם ביום הבחירות נכללים גם עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע עבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצורכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע עבורן תפקיד או נותן להן שירות.

מי שמועסק ביום הבחירות באופן חד פעמי במסגרת הבחירות, זכאי לשכר בשיעור של 200% משכר מינימום, וכן לתמורת חופשה שנתית בגובה של לפחות 4% מהשכר ששולם.

עובד או נותן שירות המועסק בתקופת הבחירות באופן זמני על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית - השכר שיקבל עבור העבודה בתקופה זו לא ישפיע על זכאותו לקבל דמי אבטלה או כל גמלה אחרת, בתנאי שגובה התשלום הכולל אינו עולה על 18,000 שקל.

התקבלתי לעבודה כחבר ועדת קלפי ביום הבחירות. אני זכאי לגמול שעות נוספות?

לפי תיקון חקיקה לחוק הבחירות לכנסת, חבר ועדת קלפי שמונה על ידי סיעה או יו"ר ועדת בחירות אזורית, ובעלי תפקידים נוספים - משקיף בוועדת קלפי שהסיעה שמינתה אותו החליטה לשלם לו שכר, מפקח טוהר הבחירות, מזכיר ועדת קלפי, אב בית במקום הקלפי, מאבטח במקום הקלפי וסדרן במקום הקלפי המועסקים ע"י הוועדה המרכזית – אשר מועסקים רק ביום הבחירות או גם ביום שלמחרת ברצף, יהיו זכאים לשכר קבוע.

שכר זה ייחשב ככולל את כל השכר, התשלומים והזכויות להם הם זכאים מכוח חוק/הסכם קיבוצי/הסכם.

במקרה כזה, חוק שעות העבודה ומנוחה המקנה זכות לגמול שעות נוספות לא יחול עליהם.

ניתן יהיה לשלם את שכרם עד 60 יום ממועד הבחירות.

האם בני נוער עובדים, שעוד לא מלאו להם 18 ועדיין אין להם זכות הצבעה, זכאים לתשלום גבוה יותר עבור עבודה ביום הבחירות?

בני נוער שעוד לא מלאו להם 18 ועבדו ביום הבחירות, זכאים לתשלום בשיעור של 200% משכר המינימום הקבוע לבני נוער בהתאם לגילם, וכן לתמורת חופשה שנתית בגובה של לפחות 4% מהשכר ששולם.

 

המידע כפוף להנחיות הקורונה ו/או תיקוני חקיקה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת בתקופת / יום הבחירות.

המידע באדיבות: עו"ד חנה שניצר, עו"ד רונן ליפשיץ ועו"ד גלי שטיינברג מהלשכה המשפטית של ההסתדרות

לשאלות נוספות על יום השבתון ועל זכויותיכם במקום העבודה, אתם מוזמנים לפנות למוקד המידע והשירות בהסתדרות בטלפון - 2383*

שימו לב: המידע המובא באתר / באפליקציה הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב, ישנם מקומות שבהם נקבעה מתכונת תגמול ייחודית, למשל בהסכם קיבוצי/צו הרחבה/הסדר/נוהג אחר.

ככלל, הזכויות נקבעות על פי חוק, תקנות ופסיקות בתי משפט והשימוש במידע המופיע כאן אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או קונקרטי אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש/ת בלבד. יש לעיין בתנאי השימוש באתר / באפליקציה.

זכויות עובדים  - בחירות לכנסת ה -24זכויות עובדים - בחירות לכנסת ה -24