בעקבות התערבות ההסתדרות: עשרות משפטנים וכלכלנים במשרד הרווחה יקבלו מענק בגובה 12 אלף שקל

מהלך שקידם יו"ר ההסתדרות קובע כי גם משפטנים וכלכלנים המועסקים בשירותי הרווחה בחוזים אישיים, יקבלו מענק בדומה לכלל עובדי משרד הרווחה המועסקים בהסכמים קיבוציים *** ניסנקורן: "החלטה ראויה המביאה לקידום שוויון במשרד ולתגמול ראוי ומכבד של כלל העובדים" *** יו"ר הוועד מזל גולן: "עובדי משרד הרווחה מבצעים כולם עבודה חברתית חשובה, זוהי החלטה צודקת" *** יו"ר איגוד המשפטנים עו"ד יצחק (יצי) גורדון: "זו הכרה בעבודתם המסורה של משפטני המשרד ובתרומתם לכל תחומי העשייה של המשרד והרפורמות המתבצעות בו"

עשרות משפטנים וכלכלנים המועסקים במשרד הרווחה בחוזים אישיים יקבלו מענק בגובה 12 אלף שקל, כחלק ממהלך שהוביל למענם יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן.

ההסכמה לחלוקת המענק אותה קידם יו"ר ההסתדרות, מגיעה נוכח שורת שינויים ורפורמות חדשות בזרוע הרווחה שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. עד כה הוסכם בין ההסתדרות להנהלת המשרד על חלוקת מענק חד-פעמי לכלל עובדי המשרד שהועסקו במשרד בהסכמים קיבוציים במהלך 2018.

לאור התערבותו של ניסנקורן, סוכם כי חלוקת המענק תחול גם על המשפטנים והכלכלנים שהעסקתם מוסדרת באמצעות חוזה אישי. המענק יחולק לעובדים במלואו במשכורת חודש ינואר שתחולק בראשית פברואר.

יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, אמר: "עובדי משרד העבודה והרווחה מבצעים עבודה  חשובה ביותר בהיבט החברתי ושמירה על זכויות האוכלוסיות החלשות במדינה. אני מברך על ההסכמה החשובה לחלק את המענק המשמעותי גם למשפטנים וכלכלנים המועסקים שלא תחת הסכם קיבוצי, זוהי החלטה ראויה המביאה לקידום שוויון במשרד ולתגמול ראוי ומכבד של כלל העובדים".

יו"ר ועד עובדי משרד הרווחה, מזל גולן, ציינה: "עובדי משרד הרווחה מבצעים כולם ללא יוצא מן הכלל עבודה חברתית חשובה ומבורכת ועל כן זוהי החלטה צודקת להחיל את תנאי חלוקת המענק על כולם. אני מבקשת להודות ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן שקידם את הנושא והוכיח שוב כי ההסתדרות מייצגת ונותנת גב לכל העובדים, גם אם הם מועסקים בחוזים אישיים".

יו"ר איגוד המשפטנים, עו"ד יצחק (יצי) גורדון, מסר:  "אני מברך על הסכמות חשובות אלו המהוות הכרה בעבודתם המסורה של משפטני המשרד ובחשיבות תרומתם לכל תחומי העשייה של המשרד והרפורמות המתבצעות בו. אני מבקש להודות ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן על מעורבותו האישית בעניין ועל המאמצים הרבים שעשה להשגת המענק גם עבור המשפטנים והכלכלנים בחוזים האישיים".