בג"ץ דחה את עתירת המדינה שביקשה לפגוע בשכר עובדים שובתים

בהחלטת בג"ץ שניתנה היום נדחתה עתירת המדינה ונקבע כי אין מקום להתערב בפסיקת בית הדין הארצי המסדירה את אופן תשלום השכר לעובדים אשר שבתו שביתה חלקית *** בין היתר המדינה ביקשה להעמיד לרשות המעסיק כלים קיצוניים לפגיעה בשכר, כדוגמת הפחתה כראות עיניו ללא פניה לבית הדין

בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, דחה היום (ד') עתירה שהגישה המדינה על פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר שבתו שביתה חלקית. ההחלטה מותירה על כנה את האופן שבו על מעסיקים לשלם לעובדיהם אשר נקטו בעיצומים.

על פי חוק, מעסיק שעובדיו נוקטים עיצומים (שביתה חלקית) רשאי לשלם להם שכר חלקי המתאים לכמות שעבדו בפועל. לאורך השנים האחרונות התנהלו בבתי הדין לעבודה הליכים לאור טענות מצד ההסתדרות לניצול לרעה של הזכות הזו בידי הנהלת נמל אשדוד, על מנת להרתיע עובדים מלשבות.

בחודש אוגוסט האחרון ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בסכסוך. פסק הדין המפורט התווה את הדרך שבה יש לנקוט לפני שמתאימים את השכר המשולם לכמות העבודה שבוצעה, וכן את האופן שבו ייקבע גובה השכר המגיע לעובד, בהתאם להוראות החוק.

בצעד חריג, המדינה עתרה לבג"ץ וביקשה להעמיד לרשות המעסיק כלים קיצוניים יותר מאלה שמעמיד החוק ופסק הדין שניתן אשתקד. בין היתר ביקשה המדינה שייקבע כי המעסיק רשאי להוריד משכר העובד כראות עיניו ללא פניה מוקדמת לבית הדין, וכן כי הוא יהיה רשאי לנכות לעובד את מלוא השכר המשתלם לפי תפוקות - גם אם העובד השלים את ביצוע העבודה המזכה בשכר זה.

בהחלטת בג"ץ שניתנה היום נדחתה עתירת המדינה ונקבע כי אין מקום להתערב בפסיקת בית הדין הארצי.

ההסתדרות יוצגה על ידי עורכי הדין שי תקן, מורן פרידמן והילה זקס ממשרד פישר בכר חן ושות' וכן על ידי עורכי הדין חנה שניצר ואלעד מורג מהלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות.