הסכם קיבוצי חדש לעובדים בנתיבי ישראל

ההסכם שנחתם מאמץ את הסכם המסגרת במגזר הציבורי וכולל בנוסף מענקי מצוינות, הגדלה של תקציב קידומי השכר וגידול בתקציב הרווחה *** יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן: "עובדי החברה ממלאים תפקיד חשוב בפיתוח תשתיות התחבורה של מדינת ישראל וראויים לתגמול הולם. ההסכם החדש מחזק את מעמד העובדים תוך שיפור משמעותי בשכרם ובתנאי העסקתם" *** מנכ"ל נתיבי ישראל ניסים פרץ: "יום מכונן לחברת נתיבי ישראל. זהו הסכם פורץ דרך, הוגן לעובדי החברה ומגלם בתוכו גם אחריות ציבורית" *** יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי: "אני מברך את עובדי נתיבי ישראל על ההסכם המצוין ועל הצטרפותם לציבור הרחב הנהנה מתנאי הסכם המסגרת במגזר הציבורי" *** יו"ר ועד העובדים בחברה, איריס פוקס: "פעלנו לשיפור תנאי העובדים, מתוך תחושה גדולה של אחריות והבנה משותפת, הן של הוועד והן של ההנהלה, כי ההון האנושי בנתיבי ישראל הוא המשאב החשוב ביותר של החברה"

ההסתדרות, הנהלת נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ונציגות העובדים בחברה חתמו על הסכם קיבוצי חדש. טקס החתימה התקיים במעמד יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי, יו"ר נתיבי ישראל עודד שמיר, מנכ"ל החברה ניסים פרץ, סמנכ"ל משאבים ומנהל בנתיבי ישראל אריה דהן ויו"ר ועד העובדים איריס פוקס. שותפים נוספים להבנות הם מנכ"ל האגף לכלכלה בהסתדרות שי בירן ומזכיר ארצי בהסתדרות עובדי המדינה דורון קרני.

ההסכם שהושג לאחר משא ומתן ממושך בין הצדדים, בהם גם הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ערן יעקב ורשות החברות הממשלתיות, תקף עד סוף שנת 2020 ויחול על כ-320 עובדי החברה. ההסכם מסדיר, בין היתר, נושאים כמו מענקים ותוספות שכר, הגדלת תקציב הרווחה בחברה, פתיחת אופק קידום נוסף לעובדים שהגיעו לדרגות שיא ואימוץ עלות תוספות השכר בהסכם המסגרת שנחתם במגזר הציבורי בשנת 2016, כמו גם הצמדה אוטומטית להסכמי מסגרת נוספים שייחתמו במגזר הציבורי בתקופת ההסכם.

כאמור, ההסכם הקיבוצי קובע כי נתיבי ישראל מצטרפת להסכם המסגרת במגזר הציבורי כפי שנחתם ביולי 2016 בין יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן לבין שר האוצר משה כחלון. בהתאם לסעיף זה, הסכם המסגרת בעלות של 7.75% ייושם על כלל עובדי החברה, כאשר מחצית מתוספת השכר תחולק לעובדים כתוספת אחוזית ויתרת התוספת תינתן כתוספת שקלית ובאופן דיפרנציאלי, על מנת לחזק את העובדים ברמות השכר הנמוכות.

תוספות השכר מכוח הסכם המסגרת, תינתנה לעובדים בנוסף להפרשי שכר והפקדות רטרואקטיביות בגין כל התקופה ממועד כניסת הסכם המסגרת לתוקף. זאת ועוד, העובדים יהיו זכאים גם לחלקו השני של המענק החד-פעמי המעוגן בהסכם השכר במגזר הציבורי, בסכום של 1,000 שקל שיחולקו לכל עובד המועסק בהיקף של משרה מלאה.

לראשונה, הסכם השכר בחברה כולל מענקי מצוינות שנתיים שיחולקו לעובדים במנגנון דומה לזה שחל על מנהלי החברה. החל משנת 2017 ואילך, החברה תקצה עד 1.7 מיליון שקל מדי שנה לשם חלוקת מענקי המצוינות. יצוין כי בשנה הראשונה יחולק מחצית מהתקציב כמענק אחיד לכל העובדים בסכום של כ-2,650 שקל. המחצית השנייה של מענק המצוינות תשולם לעובדים, לכל המאוחר במשכורת אפריל 2018.

בשורה נוספת שנושא ההסכם החדש היא הגדלת תקציב קידומי השכר בחברה. החל מ-2017, יוקצה תקציב בסך 1.55% מעלות השכר בחברה לצורך תוספות קידום לעובדי החברה, על בסיס הישגיהם האישיים. לצד זאת, ההסכם גם פותח אופק קידום בשכר לעובדים שהגיעו לדרגות השיא במתח הדרגות בסכום של עד 1,000 שקל מעבר לרמה של דרגת השיא בה הוא משובץ.

הישג חשוב נוסף בהסכם החדש נעוץ בהגדלת תקציב הרווחה למען העובדים. החל משנת 2017, יעמוד תקציב הרווחה על סך של 2 מיליון שקל בשנה. עוד נקבע כי העובדים בנתיבי ישראל יהיו זכאים מעתה לשני ימי הצהרה בשנה, בדומה לנהוג בקרב עובדי המדינה.

המו"מ לחתימת ההסכם הקיבוצי לווה על ידי עו"ד קרן קלפר מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, עו"ד אהוד שילוני ועו"ד אדר מוסל מטעם ועד העובדים, ועל ידי הכלכלניות מאיה וסרמן ומאיה מילר מאגף הכלכלה בהסתדרות.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, בירך על ההסכם ואמר כי: "בתור החברה הממשלתית שאחראית, בין היתר, על תכנון ותחזוקה של רשת הכבישים הבינעירונית ומסילות הרכבת, עובדי החברה ממלאים תפקיד חשוב בפיתוח תשתיות התחבורה של מדינת ישראל וראויים לתגמול הולם. ההסכם החדש מחזק את מעמד העובדים בנתיבי ישראל תוך שיפור משמעותי בשכרם ובתנאי העסקתם. הסכם זה מצטרף לשורה של הסכמים בגופים נוספים שאימצו את הסכם המסגרת במגזר הציבורי, ובכך מביא לצמצום הפערים ולהגברת השוויון בחברה. אני רוצה לברך את כלל עובדי החברה ואת הוועד בראשות איריס פוקס, על כך שהפגינו בגרות ונחישות לאורך התהליך. ברכת יישר כוח שלוחה גם ליו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אריאל יעקובי, הממונה על השכר במשרד האוצר והנהלת החברה בראשות היו"ר עודד שמיר והמנכ"ל ניסים פרץ על כך שהצליחו לגשר על הפערים למען העובדים ולטובת עתיד החברה".

מנכ״ל נתיבי ישראל ניסים פרץ מסר: "זהו יום מכונן לחברת נתיבי ישראל. אני שמח ונרגש שהצלחנו לאחר משא ומתן עם ועד העובדים, הממונה על השכר וההסתדרות החדשה לגבש הסכם קיבוצי פורץ דרך לעובדי החברה. הסכם הוגן לעובדי החברה המגלם בתוכו גם אחריות ציבורית. אני מבקש לציין את הוועד בראשות איריס פוקס ואת עובדי החברה על הסבלנות ואורך הרוח שלא פגע לרגע בפריון העבודה ועל כך הברכה".

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי: "אני מברך את עובדי נתיבי ישראל על ההסכם המצוין עליו אנו חותמים היום, ועל הצטרפותם לציבור הרחב הנהנה מתנאי הסכם המסגרת במגזר הציבורי. לצד תודתי להנהלת החברה ולאנשי הוועד אשר השכילו לנהל מו"מ ענייני, אני מודה ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן על תמיכתו, המעורבות האישית ועשייתו הרבה למען העובדים".

יו"ר ועד העובדים בחברת נתיבי ישראל, איריס פוקס, מסרה כי: "אחרי המשבר הגדול שחוותה החברה בשנת 2015, גיבוש ההסכם הנוכחי היה בבחינת תהליך חיוני לבניית האמון בין הצדדים. פעלנו לשיפור תנאי העובדים, מתוך תחושה גדולה של אחריות והבנה משותפת, הן של הוועד והן של ההנהלה, כי ההון האנושי בנתיבי ישראל הוא המשאב החשוב ביותר של החברה. אני רוצה להודות מקרב לב לכל צוות המו"מ מטעם ההנהלה, ובראשם מנכ"ל החברה ניסים פרץ, על כך שהפגינו כבוד אנושי לעובדים ופעלו בשיתוף פעולה למען הסכם שמיטיב עם העובדים. תודה מיוחדת גם ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן על מעורבותו האישית ולשי בירן, מנכ"ל אגף כלכלה בהסתדרות, שיחד עם צוותו, העמיד לרשותנו את כל הידע והכלים על מנת להשיג את ההסכם הטוב ביותר לעובדים".

מעמד חתימת ההסכם, צילום יהודה שגבמעמד חתימת ההסכם, צילום יהודה שגב