הסתדרות עובדי המדינה תוקפת את הרפורמה המתכוננת בשיטת מינויי הבכירים במשרדי הממשלה

"הרחבת המינויים הפוליטיים במשרדי הממשלה תגרום לקריסת השירות הציבורי כולו"

על רקע כוונת נציב שירות המדינה בפועל, אהוד פראוור, לאשר מינוי של משנים למנכ"לים באמצעות משרות אמון,  יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אריאל יעקובי, תוקף את היוזמה ומותח ביקורת חריפה על המהלך: "הגדלת המינויים הפוליטיים על חשבון המינויים המקצועיים, פוגעת לא רק בנוהג החוקתי הקיים שנועד לשמור על האיזון הראוי במערכת, אלא מערערת ומכתימה את האמון שרוחש הציבור הישראלי לשירות המדינה" ***

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אריאל יעקובי, יוצא היום (ג') בביקורת חריפה כנגד כוונתו של נציב שירות המדינה בפועל, אהוד פראוור, לתמוך באישור הרפורמה הצפויה בשיטת מינויי הבכירים בשירות המדינה. נזכיר כי אחד הצעדים המשמעותיים שמקדמת הרפורמה הוא איוש תפקידי המשנה למנכ"ל ב-25 משרדי ממשלה באמצעות משרות אמון, ולא באמצעות הליך איתור מכרזי שנשען על כישורים מקצועיים כפי שהדבר נהוג כיום.

משמעות המהלך, במידה ויצא לפועל, היא הרחבת המינויים הפוליטיים בעמדות מפתח במשרדי הממשלה, תוך דריסה ברגל גסה של הנהלים הקבועים לבחירת בעלי התפקידים בשירות המדינה ופגיעה קשה במינהל התקין. לטענת הסתדרות עובדי המדינה, מימוש כוונה זו עלול לפגוע קשות בשירות המדינה בכלל ובשירותים לאזרח בפרט, ואף להוביל לקריסת השירות הציבורי כולו.

נזכיר כי טרם סיום תפקידו, נציב שירות המדינה היוצא, משה דיין, הביע התנגדות נחרצת למהלך ואף הוציא מכתב על ההשלכות הקשות שיהיו לו, לכל חברי ועדת שירות המדינה אשר צפויה להכריע בנושא. יצוין כי המהלך השני המוצע ברפורמה הנדונה נוגע לצמצום הרכב ועדות האיתור מחמישה לשלושה משתתפים, כאשר לפחות שניים מתוך השלושה יהיו מזוהים פוליטית עם השר.

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אריאל יעקובי, אמר היום כי: "הגדלת המינויים הפוליטיים על חשבון המינויים המקצועיים, פוגעת לא רק בנוהג החוקתי הקיים שנועד לשמור על האיזון הראוי במערכת, אלא מערערת ומכתימה את האמון שרוחש הציבור הישראלי לשירות המדינה. הוספת משנים למנכ"לים שימונו במישרין על ידי השרים, פותחת פתח מסוכן לפוליטיזציה מיותרת, תוך רמיסת אופק הקידום של אנשי מקצוע מצוינים וותיקים שנמצאים כבר בתוך המערכת. אני קורא למקבלי ההחלטות ולנציב שירות המדינה בפועל, לנהוג באופן אחראי ולהפנים כי לכל צעד שלהם בכיוון אשר מכרסם במקצועיות המערכת, תהיינה השלכות קשות. אסור לשכוח כי מהלך כזה, שאין איש חולק על השלכותיו ההרסניות, עלול להמיט אסון על היושרה ועל המקצועיות של המערכת ולהביא לפגיעה מיותרת בעובדים שמקדישים את חייהם לשירות המדינה".