העלאת שכר המינימום ל-5,300 שקלים

 ההסתדרות ממשיכה להוביל לשינוי חברתי

  • העלאת שכר המינימום - בזכות מאבק ההסתדרות שכר המינימום בישראל ממשיך לעלות. ב-1 בדצמבר 2017 נכנסה לתוקף הפעימה הרביעית. מה כדאי לדעת על הנושא?

שאלות ותשובות בנושא שכר המינימום

בזכות מאבק חסר פשרות שהובילה ההסתדרות בראשות אבי ניסנקורן, שכר המינימום במשק עלה ויעמוד החל ממשכורת דצמבר 2017 (שתשולם לעובדים בראשית ינואר 2018) על 5,300 שקלים לחודש (או 28.49 שקל לשעה) עבור משרה מלאה. הסכום המעודכן גבוה ב-1,000 שקל משכר המינימום שהיה נהוג בארץ עד אפריל 2015 ומגלם עלייה של כ-23.3%. מדובר בשיעור העלאה חסר תקדים אשר מבטא שינוי חברתי אמיתי.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן אמר  כי: "השלמת המהלך להעלאת שכר המינימום במשק באלף שקלים היא התשובה המוחצת לכל מי שהטיל ספק ביכולתה ובנחישותה של ההסתדרות לחולל שינוי חברתי אמיתי. בזכות המאבק הצודק שהובלנו, הצלחנו להביא בשורה ל-800 אלף משפחות שחייהן מושפעים מכך באופן ישיר. בתקופה של שנתיים וחצי בלבד, שכר המינימום בישראל עלה ב-23%, כלומר כמעט רבע מגובהו. מדובר בהעלאה היסטורית בכל קנה מידה מאז שנחקק חוק שכר המינימום ב-1987. רק כדי לסבר את האוזן, במשפחות שבהן שני בני הזוג מתפרנסים משכר המינימום, ההכנסה השנתית של משק הבית, גבוהה היום ב-24 אלף שקל לשנה ממה שהייתה ב-2014. מלבד השיפור המשמעותי במצבם של העובדים ברמות השכר הנמוכות, המהלך להעלאת שכר המינימום תרם לדחיפת כל מדרג השכר כלפי מעלה, תוך יצירת השלכה חיובית גם על מעמד הביניים". 

ניסנקורן הדגיש כי "המהלך שדחפנו בהידברות עם המעסיקים ועם האוצר, הביא בסופו של דבר גם לעלייה מואצת של השכר הריאלי במשק וזה עלה בתקופה הנדונה ב-10%, לאחר כעשור וחצי של קיפאון. גם האיום שנשלף בכל פעם שדיברנו על העלאת שכר המינימום בנוגע לשיעור האבטלה, הוכח כלא נכון. בתקופה המדוברת שיעור האבטלה בישראל ירד לשפל היסטורי של 40 שנה, והגיע ל- 4.1%".

מה השינוי בגובה שכר המינימום?

שכר המינימום החודשי המעודכן החל מ-1.12.2017 יעמוד על 5,300 ₪ לעובד במשרה מלאה.

מהו שכר המינימום לשעה?  

שכר המינימום לשעה מחושב באמצעות חילוק שכר המינימום החודשי ב-186 שעות עבודה. לפיכך, שכר המינימום השעתי החל מה-1.12.2017  יעמוד על 28.49 ₪.

מהם הרכיבים המובאים בחשבון בחישוב שכר המינימום?  

במניין שכר המינימום מובאים בחשבון שכר יסוד, שכר משולב, תוספות יוקר או כל תוספת קבועה אחרת המשתלמת לעובד עקב עבודתו.

הרכיבים שאינם מובאים בחשבון לעניין חישוב שכר המינימום הם תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, והחזרי הוצאות, כגון אש"ל ונסיעות. תשלום עבור רכיבים אלו ישולם לעובד בנוסף לשכר המינימום. 

 האם גם ההפרשות לפנסיה וזכויות סוציאליות אחרות מושפעות מעליית שכר מינימום? 

כן. ההפרשות הסוציאליות גדלות באותו שיעור של עליית השכר. הדבר משפיע על הפקדות לפנסיה, פיצויים, קרן השתלמות, כמו גם על ערך יום לעניין דמי חופשה ומחלה.

כיצד תשפיע עליית שכר מינימום על התגמול על עבודה בשעות נוספות? 

התגמול על עבודה נוספת יגדל באותו שיעור של עליית השכר. לנוחותך, בטבלה שלהלן מפורט שווי התגמול על שעות נוספות בתעריפים של 125% ו-150%, עבור הפעימות השונות של שכר המינימום –

מועד                

שכר שעתי         

גמול ש.נ 125%         

גמול ש.נ 150%         

עד יולי 2016

25.00 שקל 

31.25 שקל 

37.50 שקל 

יולי 2016

25.94 שקל 

32.43 שקל 

38.91 שקל 

ינואר 2017

26.88 שקל 

33.60 שקל 

40.32 שקל 

דצמבר 2017

28.49 שקל 

35.62 שקל 

42.74 שקל 

 

כיצד תשפיע עליית שכר מינימום על עובדים במשרה חלקית?

שכר מינימום לעובד במשרה חלקית מחושב כמכפלה של שיעור המשרה ושיעור שכר המינימום למשרה מלאה.

א. דוגמה לעובד חודשי – עבור עובד ב-50% משרה, משכורת דצמבר 2017 (שתשולם בינואר 2018) תעמוד על 2,650 ₪, המהווים 50% מ-5,300 ₪.

ב. דוגמה לעובד שעתי – החל מיום 1.12.2017 שכר המינימום לעובד שעתי המועסק 130 שעות חודשיות, יעמוד על 3,703.7 ₪. אופן החישוב הוא הכפלת מספר השעות בשכר המינימום השעתי (130 כפול 28.49 ₪).

כיצד תשפיע העלייה על שכרם של בני נוער?

שכר המינימום לנוער עולה יחד עם שכר המינימום למבוגרים, אך הוא מחושב לפי חודש עבודה של 173 שעות, ולפי אחוז משכר המינימום למבוגר, הנגזר מגיל בן/בת הנוער. השיעורים המעודכנים לפעימות השונות מפורטים בטבלה שלהלן – 

גיל    

% משכר

המינימום

      למבוגר   

עד יולי

2016   

 

יולי

2016

       

 

ינואר

2017

    

דצמבר

2017     

14-16

70%

18.81 

  19.52 

  20.23 

21.45 שקל 

16-17

75%

  20.15 

  20.91 

  21.67 

  22.98 שקל 

17-18

83%

   22.30 

  23.14 

  23.98 

  25.43 שקל 

 

המעסיק החתים אותי על הסכם עבודה שכלל בין היתר, סעיף שבו אני מוותר על הזכות לקבל את שכרי במועד שקובע החוק. האם יש תוקף לוויתור שלי?

 לא. הסכם העבודה איננו בגדר חוזה רגיל ובחוקי העבודה נקבעו הוראות קוגנטיות, כלומר הוראות שאין העובד יכול לוותר על יישומן לגביו. במילים אחרות, בין אם "הוויתור" בא מרצונו של העובד ובין כתוצאה מלחץ הנסיבות – הוויתור הוא חסר תוקף והזכות ממשיכה לעמוד במלוא תוקפה וניתנת לאכיפה (בכפוף לדיני ההתיישנות, לפי העניין). בין החוקים שמתייחסים לזכויות שלא ניתן לוותר עליהן, נמצא גם חוק הגנת השכר, שמכוחו לא ניתן לוותר על הזכות לקבל את השכר במועד. חוקים נוספים שמעגנים זכויות שהוויתור עליהן חסר תוקף: חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, דמי מחלה על פי חוק דמי מחלה, חוק עבודת נוער, חוק פיצויי פיטורים וחוק שכר שווה לעובדת ולעובד וכו'.

 

לאן ניתן לפנות במקרים שהמעסיק מסרב לשלם לי שכר מינימום כמוגדר בחוק?

בכל מקרה של חשד להפרת דיני עבודה, כגון אי תשלום שכר המינימום, יש מספר גורמים שעומדים לשירותך ומעניקים סיוע במיצוי זכויות בעבודה:

ניתן לפנות לחדר המצב בהסתדרות באמצעות הקו החם: 2383* או באמצעות צור קשר באתר ההסתדרות.

כמו כן, ניתן לפנות למוקד הארצי לפניות הציבור של מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה במשרד הכלכלה: באמצעות הטלפון 03-7347839/40/49/50 או 2570* או בדוא"ל: Report.Achifa@economy.gov.il.

ניתן לפנות בתביעה לבית הדין לעבודה.

יש לכם עוד שאלות?