הסתדרות עובדי המלונאות והאירוח - מרחב ירושלים

במרחב ירושלים קיימים כ – 35 בתי מלון מאורגנים.
תנאי העסקתם של העובדים במלונאות מעוגנים בהסכמים קיבוציים כללים אשר נחתמים מעת לעת בין הסתדרות עובדי המלונאות והאירוח לבין התאחדות המלונות בישראל.
עובדי המלונאות בירושלים מיוצגים במזכירות הארצית ושותפים פעילים בקבלת החלטות המזכירות.

יו"ר האגף – דודו מור יוסף

טל'     02-6207245  

פקס: 02-6207243