הסתדרות עובדי המדינה במרחב ירושלים

מספרם של עובדי המדינה במרחב י-ם הוא הגדול ביותר בהשוואה ליתר המרחבים בארץ, זאת משום שמשרדי הממשלה ממוקמים בעיר. מספר העובדים מגיע כדי 25,000.

מרכזת המחלקה – רוני עמרם:

טל:     02-6207263                

מזכירת המחלקה – זהבה רפאלי:

טל:     02-6207219

פקס: 02-6207259

מזכירי האג"מ:

אורלי עקריש - 02-6207210
אייל לוי - 02-6207207
עו"ד לירון ביטון - 02-6207300