הנוער העובד והלומד במרחב ירושלים

מטרתו של הנוער העובד והלומד:
o ייצוג משפטי של נוער וצעירים עד גיל 25 במגזר הפרטי בלבד. שלא תחת הסכם.
o חינוך לערכי עבודה.
o פעילות חינוכית וחברתית במסגרת תנועת הנוער.

מנהל הארגון: אייל לוי