המחלקה לטיפול בפרט - מרחב ירושלים

טיפול בפניות פרטניות, ניהול מו"מ מול מעסיקים מהסקטור הפרטי, ליווי וטיפול בפניות לביה"ד לעבודה מול מעסיקים.

מנהל המחלקה – ישראל שולדרמן                           

טל'     02-6207270

מזכירת המחלקה – אורלי גילה

טל'     02-6207221       

פקס:  02-6207212