המחלקה הערבית - מרחב ירושלים

המחלקה הערבית הנמצאת במזרח ירושלים רח' קונדר 1 ירושלים
מטפלת בערביי מזרח ירושלם בכל הנושאים הקשורים ביחסי העבודה של העובדים מול המעסיקים.
מקומות העבודה המארגנים הם בעיקר בתי המלון הנמצאים במזרח ירושלים.
רוב הטיפול הוא פרטני מול המעסיקים ובמרבית המקרים מגישה המחלקה תביעות משפטיות בביה"ד האזורי לעבודה.

מנהל המחלקה – מוסא עבדול רחמן
מזכירת איגוד מקצועי – גדיר אבו-טועמה

טל'     02-5819582                

פקס: 02-5816083