הלשכה המשפטית להסתדרות - מרחב ירושלים

ללשכה המשפטית במרחב ירושלים מספר תחומי פעילות:

  1. הלשכה המשפטית לאג"מ

מייצגת בשם ההסתדרות במסגרת סכסוכים קיבוציים, בקשות צד, צווי מניעה.
עוסקת בהכנת סכסוכי עבודה קיבוציים, ליווי האג"מ במו"מ מול המעסיק והכנת הסכמי עבודה קיבוציים.

ייעוץ שוטף לוועדי עובדים, פועלת להגנה ועידוד התארגנויות חדשות בליווי משפטי ומתן מעטפת מקצועית להקמת וועדים חדשים במרחב, בסקטור הציבורי והפרטי.

הלשכה המשפטית מספקת הגנה נרחבת על יו"ר וועדי עובדים וחברי וועד מפני פגיעה בשל התארגנות ובתוך כך מתן ייצוג משפטי בהליכי שימוע והגשת תביעות בביה"ד לעבודה הן בכובע הפרטני והן בכובע הקיבוצי.

הלשכה המשפטית מלווה את האיגוד המקצועי לכינון מערכת יחסי עבודה קיבוצית במקומות בהם אין הסדר קיבוצי.

2. הלשכה המשפטית ייעוץ לפרט

יעוץ פרטני לעובדים בליווי מזכירי האיגוד המקצועי מכלל הסקטורים לצורך מימוש זכויות עובדים במקומות עבודה פרטיים וציבוריים, הייעוץ והייצוג המשפטי ניתן לעובד כפרט לצורך מימוש זכויות המגיעות לו על פי חוק, הסכמים או הסדרים קיבוציים, צווי הרחבה וחוזים אישיים

כמו כן עוסקת הלשכה באופן שוטף בניהול שיח ומו"מ מול מעסיקים גם בבעיות שאינן משפטיות מובהקות ואשר אינן מגיעות לפתחו של ביה"ד, תוך מציאת פתרונות והידברות ישירה עם המעסיקים.

ליווי וייעוץ משפטי למזכירי האיגוד המקצועי בהגשת תביעות לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים.

הלשכה המשפטית מייצגת עובדים בתביעות פרטניות המוגשות על ידה לביה"ד האזורי לעבודה בירושלים עד ערכאת הערעור בביה"ד הארצי.

הלשכה המשפטית נדרשת לעיתים קרובות להכין צווי מניעה לביה"ד האזורי לעבודה בירושלים על רקע של פיטורין שלא כדין, מכרזים ועוד.

 

מזכירות הלשכה המשפטית במרחב ירושלים:

הגב' דפנה משה

טלפון:          02-6207206

פקס:            02-6256612

דוא"ל:  dafena.jr@histadrut.org.il

 

בלשכה המשפטית נותנים שירות:

עו"ד אורנה נבון כהן, היועצת המשפטית להסתדרות במרחב ירושלים
עו"ד  קרן קנפו, יועצת משפטית
עו"ד ירון סיני, יועץ משפטי
עו"ד  מאיר סויסה, יועץ משפטי