האגף לאיגוד מקצועי - מרחב ירושלים

טיפול בהתאגדויות חדשות, ניהול מו"מ לכריתת הסכמים קיבוציים, מרכז את הבחירות לוועדי עובדים, מנהל רישום הוועדים ומועדי הבחירות, טיפול בימי עיון, סמינרים והשתלמויות לוועדי עובדים.

יו"ר האגף - אייל לוי

טל'     02-6207207                

פקס:  02-6207312